Szkolenie minersko-pirotechniczne - BIULETYN RAPORT - Policja Kujawsko-Pomorska

 

Szkolenie minersko-pirotechniczne

Data publikacji 07.11.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przeprowadzono trzecią edycję doskonalenia zawodowego policjantów nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego. W szkoleniu udział wzięli policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy, Sztabu Policji oraz nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego z wyznaczonych komend miejskich oraz powiatowych Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego.

Prowadzącym doskonalenie zawodowe był koordynujący proces szkoleniowy NGRM-P na terenie województwa Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy kom. Robert Bugajski oraz w części praktycznej instruktorzy SPKP w Bydgoszczy.

Tematem szkolenia było utrwalenie wiedzy teoretycznej oraz podnoszenie umiejętności praktycznych w zakresie obsługi posiadanego na wyposażeniu SPKP sprzętu technicznego wykorzystywanego podczas działań minersko-pirotechnicznych. Ponadto, na podstawie wybranych działań zrealizowanych przez policjantów NGRM-P i SPKP na terenie garnizonu w roku ubiegłym, podsumowano aktywność poszczególnych jednostek.

Autor: kom. Robert Bugajski
Publikacja: Piotr Pawlaczyk
  • policjant pisze na kartce
  • policjanci siedzą w ławkach na sali konferencyjnej
  • policjant przemawia do innych policjantów
  • policjant przemawia do innych policjantów
  • Policjanci oglądają samochód minerski
  • Policjanci oglądają samochód minerski
  • policjanci oglądają kombinezon minerski
  • policjanci oglądają kombinezon minerski

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.