„Traktuj drugiego tak, jak Ty sam byś chciał być potraktowany” - spotkanie szkoleniowe z „młodymi” policjantami

Data publikacji 15.02.2016

W piątek (12.02.) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie szkoleniowe dla policjantów, po kursie podstawowym oraz po adaptacji zawodowej.

Funkcjonariuszy przywitał Komendant Wojewódzki Policji insp. Paweł Spychała, który przekazał młodym adeptom swoje oczekiwania i wskazówki dotyczące codziennych obowiązków służbowych, sumiennego ich wykonywania. 

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia  oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy, udzielili rad dotyczących kreowania wizerunku instytucji poprzez zwrócenie uwagi na kulturę zachowania w kontakcie z drugim człowiekiem w myśl dewizy; „Traktuj drugiego tak, jak Ty sam byś chciał być potraktowany”. Dzielili się własnymi doświadczeniami.

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia wyróżnił policjantów, którzy w trakcie szkolenia podstawowego osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Starsi koledzy z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy, przedstawili zasady zachowania się podczas uroczystości o charakterze ceremonialnym. Poruszyli tematykę komunikacji jako zjawiska bardzo istotnego, jednak nie zawsze przebiegającego bez problemów. 

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy omówiła tematykę dyskryminacji, przestępstw z nienawiści oraz przedstawiła zadania realizowane przez pełnomocnika. Podkreśliła istotną rolę przestrzegania praw i wolności drugiego człowieka w codziennej służbie. 

Duże zainteresowanie wśród odbiorców wzbudził blok tematyczny podjęty przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy dotyczący kształtowania właściwych postaw i zagrożeń korupcyjnych w służbie policjanta. 

Kolegom i koleżankom życzymy powodzenia w codziennej służbie.

 


 

Autor: asp. szt. Paulina Malinowska WKS KWP w Bydgoszczy
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski
 • Zdjęcia ze spotkania #12
 • Zdjęcia ze spotkania #13
 • Zdjęcia ze spotkania #15
 • Zdjęcia ze spotkania #14
 • Zdjęcia ze spotkania #11
 • Zdjęcia ze spotkania #16
 • Zdjęcia ze spotkania #17
 • Zdjęcia ze spotkania #1
 • Zdjęcia ze spotkania #2
 • Zdjęcia ze spotkania #3
 • Zdjęcia ze spotkania #4
 • Zdjęcia ze spotkania #10
 • Zdjęcia ze spotkania #18
 • Zdjęcia ze spotkania #9
 • Zdjęcia ze spotkania #5
 • Zdjęcia ze spotkania #6
 • Zdjęcia ze spotkania #7
 • Zdjęcia ze spotkania #8

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.