Budujmy nasz wizerunek - BIULETYN RAPORT - Policja Kujawsko-Pomorska

 

Budujmy nasz wizerunek

Data publikacji 19.07.2016

Intuicyjnie zgadzamy się z opinią, że wizerunek organizacji jest jedną z ważniejszych cech branych pod uwagę podczas oceny społecznej. Na jej całokształt pracują wszyscy członkowie organizacji.

Aby przypomnieć zasady budowania wizerunku umundurowanego policjanta, w dniu 27 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się szkolenie przygotowane przez Wydział Komunikacji Społecznej oraz Sekcję Psychologów. W przedsięwzięciu wzięli udział policjanci z komend miejskich i powiatowych policji woj. kujawsko-pomorskiego. Podczas spotkania omówiono psychologiczne aspekty budowania wizerunku, zasady etyki zawodowej policjanta oraz zaprezentowano regulacje prawne dotyczące umundurowania. Dzięki zadaniom przygotowanym przez panią psycholog podinsp. Jolantę Iwaszko, policjanci  aktywne uczestniczyli w szkoleniu i wspólnie omówili  następujące kwestie:

  • co składa się na wizerunek policjanta i całej formacji, jaką jest Policja (elementy wizerunku),
  • jak policjant/pracownik może/powinien budować pozytywny wizerunek (metody kreowania wizerunku),
  • sposoby kreowania wizerunku przez organizację - Policję.

Mamy nadzieję, że to spotkanie to kolejny krok do utrzymania wysokiej oceny społecznej, jaką obdarzyło nas społeczeństwo.

 

 

Autor: kom. Joanna Dunisławska Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk
  • Budujmy nasz wizerunek - szkolenie
    Budujmy nasz wizerunek - szkolenie #1
  • Budujmy nasz wizerunek - szkolenie
    Budujmy nasz wizerunek - szkolenie #2

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.