BOMBOWE ĆWICZENIA - BIULETYN RAPORT - Policja Kujawsko-Pomorska

 

BOMBOWE ĆWICZENIA

Data publikacji 19.07.2016

Wydarzenia ostatnich miesięcy na terenie Europy Zachodniej, a także w innych zakątkach świata, jednoznacznie wskazują na nasilenie zagrożeń terrorystycznych w tym szczególnie wzrost liczby zamachów bombowych, przed którymi żaden kraj nie jest bezpieczny.

Ponadto, mimo upływu już ponad 70 lat od czasów II wojny światowej, do dziś leżą pod ziemią „zapomniane” skorodowane pociski, granaty, które miały eksplodować w czasie wojny, ale z różnych powodów nie zadziałały lub zadziałały wadliwie. Kontakt z nimi może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet śmierci. Przeciwdziałając powyższym zagrożeniom, zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, etatowych pirotechników policyjnych w garnizonie wspomaga 19 Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego, utworzonych w komendach miejskich i powiatowych.

Obecnie w nieetatowych grupach rozpoznania minersko-pirotechnicznego województwa kujawsko-pomorskiego służbę pełni około 90 policjantów. Do ich dyspozycji są także psy służbowe przeszkolone do wykrywania materiałów wybuchowych, w tym w Toruniu owczarek EGZOR, nazywany przez swojego opiekuna „Black”. W 2015 roku podczas XV Finału Kynologicznych Mistrzostw Policji, w klasyfikacji indywidualnej zawodów, przewodnik z KMP w Toruniu wraz z owczarkiem zdobyli pierwsze miejsce.

W pierwszym kwartale tego roku policjanci grup „rozpoznania”, interweniowali już ponad 90 razy. Wykonują swoje zadania o każdej porze dnia i nocy, często wzywani są poza godzinami służby np. podczas fałszywych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to oni w pierwszej kolejności są także kierowani na miejsce ujawnienia przedmiotów, co do których jest podejrzenie, że są to materiały wybuchowe, niewybuchy czy niewypały. Rozpoznają i zabezpieczają znalezisko, po czym na miejsce do przedmiotów pochodzenia wojskowego wzywane są patrole saperskie z jednostek wojskowych, natomiast w przypadku innych urządzeń wybuchowych bądź przedmiotów pochodzenia wojskowego noszących cechy ingerencji, na miejsce przyjeżdżają i neutralizują zagrożenie etatowi pirotechnicy z Zespołu Minersko-Pirotechnicznego SAT.

W związku z potrzebą prawidłowego funkcjonowania nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego, a także mając na uwadze zbliżające się poważne zabezpieczenia w kraju (m.in. Światowe Dni Młodzieży, Szczyt NATO), w dniach od 4 do 7 kwietnia br. Sztab Policji KWP w Bydgoszczy zorganizował szkolenie dla policjantów będących członkami wymienionych grup. Zajęcia prowadzili doświadczeni instruktorzy Zespołu Minersko-Pirotechnicznego SAT przy wsparciu policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy oraz techników kryminalistycznych KMP w Bydgoszczy. Celem szkolenia było między innymi przybliżenie nowych treści oraz poszerzenie wiedzy obejmującej zagadnienia związane z współczesną problematyką dot. zagrożeń terrorystycznych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Policjanci NGRM-P pod czujnym okiem instruktorów nabywali wiedzę i doskonalili umiejętności, m.in. z zakresu prowadzenia rozpoznania materiałów wybuchowych i środków inicjujących wybuch, prowadzenia przeszukania z wykorzystaniem psów służbowych terenu i obiektu przed na przykład wizytami ważnych osobistości, a także zachowania na miejscu wybuchu z wykorzystaniem dostępnych środków zabezpieczenia indywidualnego i sprzętu technicznego. Ponadto policjanci grup „rozpoznania” w ramach mogącej wystąpić potrzeby wspomagania w czynnościach policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP oraz techników kryminalistyki, na miejscu przygotowanego przez policjantów SAT zdarzenia bombowego, doskonalili swe umiejętności z zakresu zabezpieczania śladów i materiału dowodowego.

Wspólne ćwiczenia policjantów różnych grup oraz komórek organizacyjnych Policji, pozwoliły na wymianę wiedzy, doświadczeń, przetestowanie procedur i współdziałania, co bez wątpienia wpłynie na poprawę jakości pracy całej formacji. Tego typu ćwiczenia i nabyta wiedza ma także bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo biorących udział w realnych działaniach policjantów i zwiększy szansę na wyeliminowanie zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz zminimalizowanie szkód mogących powstać w infrastrukturze miejsca zdarzenia.


UWAGA!

Policja apeluje do wszystkich o rozwagę i ostrożność w przypadku odnalezienia niewypałów, niewybuchów oraz innych przedmiotów niebezpiecznych. Takich znalezisk nie wolno pod żadnym pozorem przenosić ani dotykać. Należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji celem zneutralizowania zagrożenia.

 

 

Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.