Porozumieć się z podwładnym, czyli o tym jakie narzędzia przynoszą korzyści przełożonym dzielnicowych

Data publikacji 19.07.2016

O komunikacji interpersonalnej napisano już wiele. Równie dużo pisze się o metodach komunikacji wewnętrznej w ramach organizacji, firmy czy instytucji. Temat stary jak świat i wydaje się, że niewiele na tym polu pozostało do odkrycia.

Porozumieć się z podwładnym, czyli o tym jakie narzędzia przynoszą korzyści przełożonym dzielnicowychFaktem jest jednak, że to właśnie nieefektywna komunikacja międzyludzka – mająca miejsce w środowisku pracy i służby jest często przyczyną licznych nieporozumień, problemów w zarzadzaniu, a bywa także powodem obniżenia satysfakcji z pracy. Dotyczy to zarówno przełożonych jaki podwładnych, a co za tym idzie także obywatela, będącego „odbiorcą” działań Policji. Niezadowolony pracownik, to pracownik często wykonujący swoje zadania poniżej własnych możliwości. U źródeł zbyt często leży wadliwa komunikacja, a nie jak przyjęło się uważać system, złe intencje czy negatywne nastawienia….

Mimo, iż komunikujemy się z innymi w zasadzie od zawsze, warsztaty rozwijające te umiejętności mogą nas nadal wiele nauczyć. Celem szkoleń realizowanych przez Wydział Komunikacji Społecznej i Sekcję Psychologów KWP pt. „Zasady efektywnej komunikacji w kontakcie z przełożonym, podwładnym, petentem.” w Bydgoszczy było kształtowanie umiejętności porozumiewania się u kierowników rewirów dzielnicowych jednostek garnizonu kujawsko-pomorskiego w taki sposób, by komunikacja ta przebiegała dobrze, konstruktywnie i efektywnie. W trakcie spotkań z kadrą kierowniczą prowadzące – realizująca zadania koordynatora ds. komunikacji wewnętrznej asp.szt. Paulina Malinowska oraz psycholog – st.post Karolina Engelgardt, zapoznały funkcjonariuszy z narzędziami komunikacji wewnętrznej oraz zaproponowały praktyczny trening umiejętności skutecznego porozumiewania się. Uwagę skoncentrowano przede wszystkim na komunikacji z podwładnym, ze względu na to, że to na przełożonych spoczywa odpowiedzialność kształtowania standardów komunikowania się. Oni właśnie, porozumiewając się z podwładnymi pokazują jaki sposób komunikowania się jest obowiązujący, akceptowalny, pożądany. Jeśli sami praktykowaliby niekonstruktywne metody komunikacji – takim  też będą posługiwać się podlegli im pracownicy w myśl zasady, że przykład idzie z góry.

W szkoleniu wzięło udział 29 kierowników rewirów dzielnicowych, reprezentujących jednostki garnizonu woj. kujawsko-pomorskiego. Każdy warsztat trwał 6 godzin dydaktycznych, a spotkania przeprowadzono w trzech turach - w lutym, marcu, kwietniu bieżącego roku.

Pierwsza  teoretyczne  część warsztatu  poświęcona była istocie komunikacji wewnętrznej jako ważnego elementu funkcjonowaniu każdej organizacji. Zwrócono uwagę, że żadna nowoczesna i profesjonalna firma nie może się obyć bez spójnego systemu komunikacji wewnętrznej. Następnie przybliżono sylwetkę i realizowane zadania koordynatora komunikacji wewnętrznej w woj. kujawsko-pomorski. Omówiono jego rolę. Wspólnie z uczestnikami warsztatu przeanalizowano funkcjonujące w garnizonie narzędzia komunikacji. Wskazując te wymagające dopracowania i doskonalenia, a rozważenie  eliminowania tych  mało efektywnych.  Dużym zaskoczeniem była bardzo dobra znajomość Newslettera Systemu Wczesnej Interwencji jako narzędzia pozwalającego w organizacji uczyć się na błędach innych.

W większości uczestnicy mieli wiedzę na temat wykorzystywanych narzędzi. Bardzo ważnym elementem warsztatu było poznanie się i wzajemna wymiana doświadczeń.

Druga część warsztatu koncentrowała się na technikach porozumiewania się kierownika rewiru dzielnicowych z  podwładnym. Istotne było tu uwzględnienie specyfiki pracy dzielnicowego po to, by jasno przekazać mu polecenia, spostrzeżenia, ale też konstruktywnie pochwalić, czy wyrazić obiekcje co do prezentowanych przez niego niewłaściwych zachowań. Szczególnie przydanymi i trenowanymi kompetencjami komunikacyjnymi były: świadomość emitowanych komunikatów niewerbalnych, możliwe interpretacje nieprecyzyjnych komunikatów werbalnych, zdolność empatii wobec rozmówcy, odpowiedni dobór sformułowań, ograniczających ryzyko konfliktu, konstruowanie stosownych pytań, umiejętność  parafrazowania wypowiedzi rozmówcy oraz asertywna krytyka i pochwała. Dla uczestników ważna okazała się konkluzja, iż to właśnie odpowiednia forma przekazu odniesie bardziej zadowalające efekty niż formalna bezwzględność, przesadna surowość, bądź nadmierna łagodność, ugodowość czy pobłażanie. Skutecznie przeprowadzona rozmowa o zaobserwowanych, czy niekiedy nawet jedynie sygnalizowanych z otoczenia nieprawidłowościach, ale też konstruktywna, konkretna pochwała i wzmocnienie pożądanych zachowań, może starczyć za dostateczny impuls do zmiany bądź utrzymania wysokiej jakości pracy dzielnicowego.

Autor: st. post. Karolina Engelgart - Sekcja Psychologów KWP w Bydgoszczy, asp. szt. Paulina Malinowska - WKS KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.