Psycholodzy dla Służby Ochrony Lotniska w Bydgoszczy - BIULETYN RAPORT - Policja Kujawsko-Pomorska

 

Psycholodzy dla Służby Ochrony Lotniska w Bydgoszczy

Data publikacji 19.07.2016

„Psychologia dla bezpieczeństwa w lotnictwie. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania osób zagrażających bezpieczeństwu publicznemu” – Szkolenia dla Służby Ochrony Lotniska

Psycholodzy dla Służby Ochrony Lotniska w BydgoszczyZapewnienie bezpieczeństwa w strefach ogólnodostępnych lotnisk, zwłaszcza w perspektywie zbliżających się wydarzeń - szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży przedstawia się jako jedno z najpoważniejszych zadań dla wszystkich służb, w tym dla ochrony lotnictwa cywilnego.

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, w odpowiedzi na prośbę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego, polecił komórkom psychologów policyjnych oraz negocjatorom policyjnym przeprowadzenie szkoleń zwiększających umiejętności psychospołeczne pracowników Służby Ochrony Lotniska. Wzrost umiejętności, o których mowa powyżej może znacząco wpłynąć na zwiększenie trafności oceny zachowań osób stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa transportu lotniczego.

 W dniach 27 oraz 30 czerwca 2016r. w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy psycholodzy Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podinsp. Beata Wieczorek oraz st. post. Karolina Engelgardt przeprowadziły szkolenia pt. Psychologia dla bezpieczeństwa w lotnictwie. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania osób zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.” Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję pogłębić wiedzę i umiejętności wychwytywania niepokojących wskazówek behawioralnych u osób mogących być sprawcami bezprawnych incydentów oraz rozwijali swoje zdolności w aspekcie identyfikowania sygnałów nieszczerości. Ponadto psycholodzy poruszyli zagadnienie uwarunkowań społecznych, kulturowych oraz motywacji psychologicznych osób do dokonywania aktów terrorystycznych. Warsztaty kończyła prelekcja Negocjatora Policyjnego – kom. Żanety Boguszyńskiej - Hincz przedstawiająca praktyczny poradnik dotyczący sposobów postepowania z różnymi typami sprawców incydentów z zakładnikami. Łącznie w warsztatach udział wzięło 24 pracowników Służby Obrony Lotniska.

 

Autor: st. post. Karolina Engelgardt
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.