„Akademia Szefa” - BIULETYN RAPORT - Policja Kujawsko-Pomorska

 

„Akademia Szefa”

Chociaż wielu ludziom wydaje się, że bycie przełożonym to przede wszystkim profity i prestiż, a także wyżyny rozwoju kariery zawodowej, ci którym przyszło tę rolę pełnić doskonale wiedzą, że jest to ogromne wyzwanie.

Często człowiek staje w jego obliczu bez pełnej świadomości tego, na co się decyduje, z czym przyjdzie mu się zmierzyć i jakim wysiłkiem czy wyrzeczeniami będzie to okupione. Według ludzi z otoczenia zawodowego, a nierzadko i samego przełożonego, MUSI on lub ona poradzić sobie i kropka. A to oznacza, że MUSI wiedzieć jak dotrzeć do ludzi i jak zbudować relacje z dotychczasowymi kolegami, MUSI umieć jasno przekazywać polecenia oraz klarownie nakreślać oczekiwania, a przy tym, na starcie, wiedzieć jak postępować z ludźmi i potrafić do nich dotrzeć. MUSI także radzić sobie z oporem, niezadowoleniem, czy poczuciem krzywdy podwładnych, a nierzadko też presją z ich strony, gdy pracownik domaga się spełnienia ważnych i słusznych, ale nierealnych postulatów. Litania przymusów i powinności jest długa. I przytłaczająca. Bo jak ktoś musi, to czy na pewno chce, może, potrafi, a nawet czy w ogóle jest to osiągalne? Przecież prawdopodobnym jest, że wymagania te są nie tylko nadmiernie wygórowane, ale też ze sobą sprzeczne. Widać to gdy środowisko zawodowe oczekuje konsekwencji, a równocześnie wyrozumiałości, charyzmy i zdolności administrowania, surowości, ale i łagodności.

W tym wszystkim jest człowiek – któremu otoczenie rzadko daje prawo do ludzkiej słabości czy błędów. Przełożony znajduje się „między młotem a kowadłem”, presją oczekiwań a realnymi możliwościami, podwładnymi, a swoimi zwierzchnikami. Czy naprawdę przełożony MUSI wszystkiemu sprostać? Jak to wszystko pogodzić i nie dać się zwariować? Co jest w jego gestii, a co poza kontrolą? Kiedy walczyć, a kiedy odpuścić?

Z pomocą przychodzi wiedza psychologiczna, podawana w przystępnej, łatwej do wdrożenia w praktyce formie warsztatowej. Takie są właśnie warsztaty „Akademia szefa” przeznaczone dla kadry kierowniczej średniego szczebla jednostek garnizonu kujawsko – pomorskiego, przygotowane przez Sekcję Psychologów KWP w Bydgoszczy. Ich celem jest podniesienie umiejętności efektywnego wypełniania funkcji kierowniczych w wymagającym środowisku formacji, jaką jest Policja, przy wykorzystaniu psychologicznych narzędzi budowania właściwych relacji, motywowania i wywierania wpływu na podwładnych. Ponieważ najlepsze efekty przynosi nie tylko poznanie samych „narzędzi” i „instrukcji ich obsługi”, ale też praktyka w zastosowaniu, dlatego też uczestnicy mogą przetrenować efektywność omawianych technik w trakcie szkolenia. Treści przedstawiane podczas zajęć dotykają ponadto kwestii spostrzegania pełnionej roli zawodowej, radzenia sobie z presją, rozumienia potrzeb podwładnych jak i własnych oraz tego jak te aspekty przekładają się na pełnienie roli szefa. Warsztaty nie tylko uczą technik prowadzenia rozmów przełożonego z policjantami, komunikowania się w sposób efektywny, ale także dotykają aspektów osobowości przełożonego i podwładnych, i ich wzajemnych interakcji. Ma to ułatwić motywowanie i identyfikowanie się z zespołem i celami służby w trudnych warunkach jej pełnienia.

Właśnie dobiegły końca dwuczęściowe warsztaty dla czterech grup, utworzonych z uwzględnieniem kryterium rodzaju służby – osobno grupa pionu prewencji i kryminalnego. Szkoleni ocenili bardzo pozytywnie treści oraz metody wykorzystane podczas warsztatu, wskazując na przydatność omawianych i ćwiczonych zagadnień w codziennej praktyce przełożonego. Kolejne grupy wkrótce zaczną swoją przygodę z „Akademią szefa”. Wiadomo - psychologicznej wiedzy i umiejętności  nigdy za wiele.

Autor: sierż. Karolina Engelgardt, Sekcja Psychologów KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk
 • „Akademia Szefa”
  „Akademia Szefa” #1
 • „Akademia Szefa”
  „Akademia Szefa” #2
 • „Akademia Szefa”
  „Akademia Szefa” #3
 • „Akademia Szefa”
  „Akademia Szefa” #4
 • „Akademia Szefa”
  „Akademia Szefa” #5
 • „Akademia Szefa”
  „Akademia Szefa” #6

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.