„Traktuj drugiego tak, jak Ty sam byś chciał być potraktowany” spotkanie szkoleniowe z policjantami po kursie podstawowym

Data publikacji 28.12.2016

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie szkoleniowe dla policjantów, którzy niedawno ukończyli kurs podstawowy.

Funkcjonariuszy przywitał I Zastępca Komendant Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, który podkreślił specyfikę służby, oraz istotę świadomości dokonanego wyboru służbie społeczeństwu. Komendant udzielił młodym adeptom wielu cennych wskazówek.

Kapelan ks. Stanisław Kotowski podkreślił ogromną wagę zawodu Policjanta, uświadamiając, że służba społeczeństwu jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, wymagającym od policjanta szczególnego zaangażowania, wrażliwości i budowania dobrych relacji z drugim człowiekiem. Zwrócił uwagę na to, by „być człowiekiem” w domu, w służbie, w kontakcie z obywatelem. Wspomniał również o roli 20- letniego duszpasterstwa policyjnego.

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia  KWP i przedstawiciele Wydziału Komunikacji  Społecznej w Bydgoszczy udzielili wskazówek dotyczących kreowania wizerunku instytucji poprzez zwrócenie uwagi na własny wygląd, kulturę zachowania w kontakcie z drugim człowiekiem. Omówili zasady zachowania się podczas uroczystości o charakterze ceremonialnym. Podkreślili, aby policjanci wypełniali swoje obowiązki z  zaangażowaniem, z przekonaniem, że robią dużo dobrego dla drugiego człowieka Dzieli się własnymi doświadczeniami.

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy omówiła tematykę dyskryminacji, o przestępstwach  z nienawiści oraz przedstawiła zadania realizowane przez pełnomocnika. Podkreśliła istotną rolę przestrzegania praw i wolności drugiego człowieka w codziennej służbie. Funkcjonariusz z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji Bydgoszczy przedstawił treści związane z kształtowaniem właściwych postaw i podnoszenia świadomości zagrożeń korupcyjnych w służbie policjanta. Omówił zagadnienia dotyczące etyki zawodowej policjanta oraz odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej policjantów.

Nowo podjętym tematem, przedstawionym przez Kaję Łyszczarz przedstawiciela Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w było uwrażliwienie funkcjonariuszy na trudności w komunikowaniu się, szczególnie z osobami głuchymi  i niedosłyszącymi.

Na zakończenie przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące oceny merytorycznej przedsięwzięcia. Otrzymane od uczestników spotkania informacje zwrotne pozwoliły stwierdzić, iż podejmowane zagadnienia były ważne dla młodszych kolegów i koleżanek, którym życzymy powodzenia w codziennej służbie.

 

 

Autor: asp. szt. Paulina Malinowska WKS KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.