Wizerunek i ceremoniał - szkolenie - BIULETYN RAPORT - Policja Kujawsko-Pomorska

 

Wizerunek i ceremoniał - szkolenie

Data publikacji 23.06.2017

W pierwszej połowie czerwca Wydział Komunikacji Społecznej KWP przy merytorycznym wsparciu Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji

przeprowadził szkolenie na temat wizerunku i ceremoniału policyjnego w aspekcie zbliżających się obchodów Święta Policji, dedykowane kadrze kierowniczej podległych jednostek garnizonu oraz funkcjonariuszy.

Prelegentami na przedmiotowym spotkaniu byli eksperci z dziedziny ceremoniału z Komendy Głównej Policji  - kom. Artur Duszak oraz podkom. Leszek Wielgosz. Podczas szkolenia poruszone zostały zagadnienia dotyczące umundurowania i wizerunku policjanta w służbie społeczeństwu, ceremoniału policyjnego oraz organizacji oficjalnych uroczystości. Uczestnicy mieli także unikalną okazję wymiany doświadczeń oraz omówienia kwestii spornych  i najczęściej popełnianych błędów popełnianych podczas przygotowań i organizacji tego rodzaju przedsięwzięć.

Ostatnim etapem szkolenia był wykład kom. Anny Zwiefki  - Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw Człowieka, podsumowujący tematykę wizerunku i etyki zawodowej funkcjonariuszy garnizonu. W spotkaniu wzięli udział komendanci miejscy i powiatowi garnizonu kujawsko-pomorskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji realizujący w codziennej służbie i pracy zadania związane  tematyką szkolenia.

 

 

Autor: mł. asp. Sławomir Szeląg WKS KWP
Publikacja: Piotr Pawlaczyk
  • Wizerunek i ceremoniał - szkolenie
  • Wizerunek i ceremoniał - szkolenie
  • Wizerunek i ceremoniał - szkolenie
  • Wizerunek i ceremoniał - szkolenie
  • Wizerunek i ceremoniał - szkolenie

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.