INFORMACJE NA TEMAT COACHINGU - BIULETYN RAPORT - Policja Kujawsko-Pomorska

 

INFORMACJE NA TEMAT COACHINGU

Data publikacji 28.06.2017

Coaching to forma nauki, w której jedna osoba (coach) wspiera drugą (Klienta) w nauce i rozwoju osobistym w sposób korzystny dla Klienta.

CZYM JEST COACHING?

Coaching to forma nauki, w której jedna osoba (coach) wspiera drugą (Klienta) w nauce i rozwoju osobistym w sposób korzystny dla Klienta. Coach to osoba, która wspomaga rozwój podopiecznego i prowadzi go do celu. Wspólnym elementem wszystkich form treningu jest to, że ludzie stosują go, by robić postępy i iść naprzód. Rolą coacha jest zastosowanie określonych metod prowadzących do osiągnięcia sukcesu w sposób, który pogłębi doświadczenie Osoby korzystającej z coachningu i pomoże mu rozwinąć własne zdolności. Coaching to zazwyczaj rozmowa lub szereg rozmów między dwiema osobami, prowadzona tak, aby Klient mógł z niej skorzystać i zrobić postępy w nauce. Rozmowy coachingowe mają różne formy i odbywają się w różnych środowiskach. Coaching może wyglądać następująco: siedzące w jednym pokoju dwie osoby rozmawiają o tym, co szkolony chciałby zmienić.

DLACZEGO LUDZIE DECYDUJĄ SIĘ NA COACHING?

Ludzie angażują coacha, ponieważ chcą poprawić własną sytuację i osiągnąć cel. Pragną uczyć się nowych sposobów myślenia i zachowania w różnych sytuacjach, by zyskiwać lepsze rezultaty. Do powszechnych celów należy:

 •  lepsza organizacja i skuteczność w pracy;
 •  większa pewność siebie w pewnych sytuacjach;
 •  skuteczniejsza interakcja z innymi ludźmi.

Dobry coach stosuje połączenie obserwacji, zadawania pytań, słuchania i informacji zwrotnej, aby prowadzić rozmowę, w wyniku której Klient uczy się i wyciąga wnioski. Dodatkowo coaching umożliwia Klientowi odkrycie nowych sposobów rozwiązywania problemów, osiągania lepszych wyników i łatwiejszego dochodzenia do wyznaczonych celów.

CZYM COACHING NIE JEST?

Coaching NIE jest żadną z poniższych rzeczy:

 • Ustrukturyzowane szkolenie, np. nauka na kursie

Ustrukturyzowane szkolenie wiąże się z ustalonym z góry planem nauki i przygotowanym z wyprzedzeniem podejściem do realizacji szkolenia. Coaching ma bardziej elastyczną formę, dostosowaną do celów osoby szkolonej. Na kierunek i treść sesji mają wpływ obie strony – i Klient, i coach. Coaching kładzie również duży nacisk na odpowiedzialność Klienta za naukę i zachęca do kontynuowania rozwoju również po zakończeniu sesji.

 • Terapia, psychoanaliza, psychoterapia

Coaching nie jest terapią i nie powinien być tak postrzegany, ale stanowi alternatywę dla osób, które mogły wcześniej rozważać skorzystanie z jakiejś formy współpracy z psychologiem/ terapeutą w celu rozwiązania problemu. Coaching prowadzi do większej samoświadomości i pełniejszego zrozumienia własnej sytuacji. Czasami zmianę można osiągnąć poprzez przyjęcie innego punktu widzenia. Można przełamać bariery wiary w siebie, np. „Nie potrafię” i „Nie jestem”, aby wspierać nowe perspektywy i pomysły.

 • Sytuacja, w którejś ktoś inny rozwiązuje wasze problemy

Coaching zasadza się na przekonaniu, że to Klient ponosi ostateczną odpowiedzialność za swoje życie i osiągane rezultaty. Jeżeli uznajemy, że jesteśmy za coś odpowiedzialni, oznacza to również, że mamy na to wpływ i możemy to zmienić. Jeżeli na przykład nie osiągacie w pracy takich wyników, jakbyście chcieli, coach może was zachęcić do:

 • Lepszego zrozumienia własnej sytuacji.
 • Wygenerowania nowych pomysłów czy perspektyw.
 • Podjęcia działania, dzięki któremu osiągniecie żądane rezultaty.

Coach nie będzie wam natomiast mówił, żebyście zrobili coś konkretnego – ani tym bardziej nie zrobi tego za was. W przeciwnym razie to on ponosiłby odpowiedzialność za wasze życie, a tym samym odbierał wam siłę sprawczą.

CZEGO MOŻNA OCZEKIWAĆ OD COACHA?

Rolą coacha jest zapewnienie Klientowi wsparcia, wyjątkowego w swej naturze. Coach koncentruje się wyłącznie na sytuacji Klienta, a jego uwaga i zaangażowanie są wyjątkowe. Coach słucha Klienta z autentyczną ciekawością, chcąc zrozumieć, kim on jest i jak odbiera świat. Coach przekazuje Klientowi obiektywną ocenę, dzięki której osiąga się jasność sytuacji. Podczas rozmów coach zachęca Klienta do podejmowania wyzwań, pokonywania przeciwności i podjęcia działania. Ponieważ relacja coachingowa opiera się na zaufaniu i otwartości, treść rozmowy Klienta z coachem jest poufna. Jeżeli coaching dla Klienta zorganizowała osoba trzecia, coach uzgadnia z Klientem najlepszy sposób informowania go o postępach i ewentualnego angażowania go w proces coachingu.

JAKIE KORZYŚCI MOŻE PRZYNIEŚĆ COACHING?

Powszechne korzyści z coachingu to m.in.:

 • Pogłębiona znajomość samego siebie/samoświadomość. Lepsza zdolność budowania relacji z innymi i wywierania na nich wpływu.
 • Zwiększona motywacja.
 • Zwiększona skuteczność osobista, np. skoncentrowany wysiłek.
 • Zwiększona zaradność/odporność, np. zdolność do radzenia sobie ze zmianami życiowymi.

Poniższe pytania pomogą Tobie w sformułowaniu celów relacji coachingowej. Nie podsuwają one konkretnych informacji, tylko mają zachęcić do przemyśleń. Poświęć kilka minut na zastanowienie się nad pytaniami i zapisz odpowiedzi na kartce.

1. Jakie masz aktualne cele (o ile takie są) w poniższych obszarach:

a. Praca, np.:

 • osobiste wyniki/skuteczność,
 • rozwój kariery, postęp,
 • zdolności przywódcze/zarządzanie innymi,
 • motywacja, spełnienie.

b. Styl życia, np.:

 • równowaga między pracą a życiem prywatnym,
 • życie towarzyskie,
 • hobby/zainteresowania.

c. Relacje z innymi, np.:

 • partnerem/partnerką,
 • najbliższą rodziną,
 • przyjaciółmi,
 • dalszą rodziną, tj. krewnymi.

d. Nauka/rozwój, np.:

 • doświadczenia życiowe,
 • formalne szkolenie/rozwój.

e. Wkład w życie ogółu, np.:

 • w pracy,
 • w domu,
 • w ramach wspólnoty.

f. Zdrowie/samopoczucie, np.:

 • stan zdrowia,
 • zwyczaje żywieniowe i zdrowe odżywianie,
 • kondycja, ćwiczenia, relaks itp.

2. Kiedy myślisz o swojej aktualnej sytuacji:

 • Czego chiałbyś/chciałabyś robić mniej ?
 • Czego chiałbyś/chciałabyś robić więcej ?

3. Jaką rzecz chiałbyś/ chciałabyś zmienić, gdybyś miał/ miała taką możliwość?

4. W czym sobie teraz dobrze radzisz, na podstawie czego chiałbyś/chciałabyś kontynuować swój rozwój? Czego np. chiałbyś/chciałabyś robić więcej lub co chiałbyś/chciałabyś udoskonalić?

5. W jaki sposób się obecnie uczysz?

 • Poprzez doświadczenie, tj. robienie różnych rzeczy.
 • Formalne studia, tj. zyskiwanie kwalifikacji.
 • Poprzez obserwację innych.
 • Czytanie, słuchanie płyt CD itp.
 • Poprzez ustrukturyzowane szkolenia, tj. kursy.
 • Poprzez relacje mentorskie lub coachingowe, np. rozmowę, informację zwrotną itp.

6. Na ile ten styl nauki wspiera Twój cel?

7. Jakie masz teraz przemyślenia?

PODSUMOWANIE

Mamy nadzieję, że teraz lepiej widać szansę, jaką daje coaching. Być może zaczęliście myśleć o własnej sytuacji lub celach i wyobrażacie sobie, jak coaching może wam pomóc. W razie pytań chętnie odpowiemy i zapraszamy do współpracy.

 

Źródło: Julie Starr (2011). Podręcznik coachingu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 269-274

 

Kontakt:

podinsp. Beta Wieczorek Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Bydgoszczy

sierż. Krolina Engelgardt Sekcja Psychologów KWP w Bydgoszczy

 

Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.