Międzynarodowy Dzień Mediacji - BIULETYN RAPORT - Policja Kujawsko-Pomorska

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Data publikacji 16.10.2017

Mediacja to próba dobrowolnego porozumienia pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą przestępstwa w obecności neutralnej i bezstronnej osoby – mediatora.

Międzynarodowy Dzień Mediacji - 19 października 2017 roku

Tydzień Mediacji 16-20 października 2017 roku.


Co to jest mediacja w sprawach karnych i jaki jest jej cel?

Mediacja to próba dobrowolnego porozumienia pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą przestępstwa w obecności neutralnej i bezstronnej osoby – mediatora. Celem mediacji jest samodzielne wypracowanie przez pokrzywdzonego i sprawcę rozwiązania zadowalającego obie strony konfliktu, a nie ustalenie winy lub przebiegu zdarzenia.

Kto i kiedy prowadzi mediację w sprawach karnych?

Mediację prowadzi osoba bezstronna, wspierająca pokrzywdzonego i sprawcę we wzajemnym wysłuchaniu oraz wypracowaniu porozumienia. Informacje o mediatorach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz stronach Sądów Okręgowych. Mediację prowadzi się na każdym etapie postępowania przed Policją, Prokuratorem lub Sądem do czasu wydania wyroku.

W jakich sprawach można prowadzić mediację?

Z inicjatywą przeprowadzenia mediacji można wystąpić teoretycznie w każdej sprawie, np. wypadek samochodowy, uszkodzenie ciała, pobicie, kradzież, itp., jednakże ostateczna decyzja o skierowaniu sprawy do mediacji będzie należała do Sądu lub Prokuratora.

Chcę przystąpić do mediacji, co zrobić?

Mediacje przeprowadza się na wniosek lub z urzędu. Wniosek o mediację może zgłosić pokrzywdzony jak i sprawca już na etapie prowadzenia postępowania przez Policję, jak również w postępowaniu przed Prokuratorem i Sądem. W chwili, kiedy na mediację godzi się druga strona konfliktu Prokurator lub Sąd postanowieniem kierują sprawę do mediatora.

Jakie korzyści odniosę przystępując do mediacji?

  • uważne wysłuchanie stron konfliktu
  • pokrzywdzony ma szansę uzyskać odpowiedź na pytanie:, „dlaczego mnie to spotkało?”
  • szybsze uzyskanie naprawienia krzywdy lub zadośćuczynienia
  • szansa na przeproszenie za wyrządzenie krzywdy
  • szybszy powrót do „normalnego życia” przez
  • pokrzywdzonego i sprawcę
  • bezpłatność mediacji
  • skrócenie czasu rozpoznania sprawy

Mediacja, i co dalej?

Postępowanie mediacyjne powinno zakończyć się w ciągu miesiąca, może zostać przedłużone na czas dłuższy. Postępowanie mediacyjne kończy się sporządzeniem ugody mediacyjnej, jest dla sądu propozycją wskazującą jak strony widzą rozwiązanie konfliktu. Mediacja nie kończy się zakończeniem postępowania, ale powinna być brana pod uwagę przez sąd przy wydawaniu wyroku.

Autor: podkom. Anna Makowska Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.