Publikacja kolejnych biogramów postaci funkcjonariuszy Policji Państwowej

Data publikacji 30.05.2018

Kontynuując przygotowania do obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, publikujemy dzisiaj kolejne 2 biogramy funkcjonariuszy tworzących w latach 20 historię naszej formacji. Są nimi starszy posterunkowy Seweryn Łukasz Domański oraz podkomisarz Kazimierz Aleksander Grzybowski.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do udostępniania dokumentów w postaci zdjęć i pamiątek po pomordowanych bliskich, znajomych, przyjaciołach. W tej sprawie serdecznie zapraszamy do kontaktu z autorami publikacji:

insp. Pawłem Zawadą tel. 52 3890 205,
e-mail: pawel.zawada@bg.policja.gov.pl
oraz
podinsp. Jackiem Pawłowskim tel. 52 525 5046,
e-mail: jacek.pawlowski@bg.policja.gov.pl.

Wszystkie udostępnione materiały zostaną niezwłocznie zwrócone ich właścicielom.


Starszy posterunkowy DOMAŃSKI SEWERYN ŁUKASZ

DOMAŃSKI SEWERYN ŁUKASZ, starszy posterunkowy, numery ewidencyjne 302 i 1566. s. Stanisława i Teofili z Różyckich, ur. 5 października 1908 r. w Hamerni w powiecie biłgorajski woj. lubelskie.

DOMAŃSKI SEWERYN ŁUKASZ, starszy posterunkowy, numery ewidencyjne 302 i 1566. s. Stanisława i Teofili z Różyckich, ur. 5 października 1908 r. w Hamerni, w powiecie biłgorajskim woj. lubelskie. Służył w Wojsku Polskim. Ukończył z wyróżnieniem szkołę kontrwywiadu w Warszawie.

W Policji Państwowej służył od 16 lutego 1932 r. Ukończył Normalną Szkołę Fachową w Mostach Wielkich pow. żółkiewski. Co najmniej od dnia 1 kwietnia 1934 r. był policjantem Posterunku PP w Tucholi. W tym dniu został mianowany starszym posterunkowym. W dniu 15 stycznia 1935 r. został przeniesiony do Posterunku PP w Gostyczynie w charakterze komendanta tego posterunku. 7 grudnia 1935 r. został przesiedlony do Policji Państwowej województwa tarnopolskiego. W dniu 10 grudnia 1935 r. został mianowany Komendantem Posterunku PP w Olesku pow. złoczowski.  Następnie w  dniu 2 października 1936 r. został przeniesiony do Posterunku PP w Ohladowie pow. radziechowski. W dniu 1 lutego 1939 r. mianowany został Komendantem Posterunku PP w Chołojowie pow. radziechowski tam służył we wrześniu 1939 roku. 14 października 1939 roku przebywał na stacji kolejowej w Chołojowie wraz z żoną Marią, gdzie został zatrzymany przez żołnierzy radzieckich i internowany  w Obozie jenieckim w Ostaszkowie. Z obozu tego wysłał trzy listy do żony, z których ostatni dotarł do niej 25 stycznia 1940 roku.

Zginął wiosną 1940 r. w Twerze. Pośmiertnie w dniu 10 listopada 2007 r. awansowany przez prezydenta RP do stopnia aspiranta Policji Państwowej. W trakcie służby odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Biegle znał trzy języki: rosyjski, ukraiński i białoruski.


Podkomisarz KAZIMIERZ ALEKSANDER GRZYBOWSKI

Podkomisarz Kazimierz Aleksander Grzybowski (nr legitymacji służbowej 736), urodził się dnia 20 czerwca 1888 roku w Ostrogu, jako syn Józefa i Salomei zd. Nehrebeckiej.

W okresie od 20 września 1919 roku do 2 lutego 1920 roku Kazimierz Grzybowski  służył w armii rosyjskiej w Samodzielnym Oddziale Murmańskim. Następnie do 18 października 1921 roku pełnił służbę w Wojsku Polskim jako porucznik piechoty rezerwy ze starszeństwem. Od czerwca 1922 roku podjął służbę w 23 Batalionie Celnym Straży Granicznej, a następnie w 64. Pułku Piechoty, gdzie przydzielony został do Oficera Kadry Okręgu VIII, PKU Bydgoszcz Miasto.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Kamienia na tle budynku Starostwa Powiatowego, gdzie w latach 1930-1934 mieściła się siedziba Komendy Powiatowej PP w Sępólnie.
W środku w szarym płaszczu i kapeluszu siedzi Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Sępólnie podkom. Grzybowski Kazimierz (zdj. Ze zbioru prywatnego Pana Leszka Skazy).

Do służby w Policji Państwowej wstąpił w dniu 1 lipca 1923 roku. Początkowo służył w XIV Okręgu Policji Państwowej województwa tarnopolskiego, a z dniem 10 stycznia 1928 roku został przeniesiony do struktur Policji Państwowej w Okręgu XII województwa pomorskiego. 14 stycznia 1928 r. mianowano go Komendantem Powiatowym Policji Państwowej w Sępólnie, które to stanowisko zajmował do wybuchu II wojny światowej. W 1933 roku został awansowany ze stopnia aspiranta na stopień podkomisarza. Kazimierz Grzybowski w trakcie pełnienia służby w Policji Państwowej był odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

Będąc Komendantem Powiatowym Policji w Sępólnie pełnił również funkcję Prezesa Policyjnego Klubu Sportowego „Pogoń” w Sępólnie. Zginął zastrzelony przez funkcjonariuszy NKWD w Twerze wiosną 1940 roku. Pośmiertnie  w dniu  10 listopada 2007 roku awansowany przez prezydenta RP do stopnia komisarza Policji Państwowej.

Autor: insp. Paweł Zawada
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.