Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32 na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Data publikacji 08.08.2018

W dniu 03.08.2018 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy podpisała umowę obejmującą realizację robót budowlanych przewidzianych w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32 na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy".

Prace zrealizuje Konsorcjum, którego liderem jest Firma Budowlana DOLMAR Jasiński Grzegorz. Skład Konsorcjum uzupełniają firmy: KAMARO Sp. z o.o. oraz KABO Karol Borkowski. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest na grudzień 2020 r. Na realizację inwestycji KWP w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 7 262 479,05 zł z Funduszu Spójności, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych. Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa termomodernizacja budynku, która pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Elewacja zyska nowy, estetyczny wygląd, uporządkowany zostanie teren wokół budynku a jego wnętrze zostanie dostosowane do potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Autor: Joanna Benedict
Publikacja: Piotr Pawlaczyk
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
  Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
  Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
  Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
  Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
  Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
  Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
  Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
  Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32
  Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.