Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje - BIULETYN RAPORT - Policja Kujawsko-Pomorska

 

Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje

Data publikacji 20.09.2018

Msza Święta i uroczyste złożenie wieńców pod Krzyżem Pamięci tak wyglądała uroczystość upamiętniająca policjantów pomordowanych w Miednoje w 1940 r. Hołd pomordowanym policjantom oddali m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała oraz Przewodniczący NSZZ Policjantów podinsp. Piotr Kujawa. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele władz, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska i uczniowie klas mundurowych.

Dzisiaj (20.09.18) odbyły się uroczystości upamiętniające pomordowanych wiosną 1940 r. w Miednoje policjantów. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Bydgoszczy Pan Marian Adamczyk, a także uczniowie klas policyjnych z Bydgoszczy oraz Inowrocławia.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Katedrze pw. Św. Marcina i Mikołaja w intencji policjantów pomordowanych w 1940 r. w Miednoje oraz ich rodzin, którą celebrował Kapelan kujawsko-pomorskiej Policji ks. Prałat Stanisław Kotowski, Proboszcz Bydgoskiej Katedry. Podniosłego charakteru mszy nadała obecność pocztów sztandarowych, a także kompanii honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Na zakończenie uroczystości oddano hołd ofiarom zbrodni. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała wspólnie z Przewodniczącym NSZZ Policjantów podinsp. Piotrem Kujawą, Pełnomocnikiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Panem Jackiem Tarczewskim oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Bydgoszczy Panem Mirosławem Kozłowiczem złożyli wieńce i wiązanki pod Krzyżem Pamięci na dziedzińcu kościoła.

Publikacja: Piotr Pawlaczyk
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje
 • Oddali hołd pomordowanym policjantom w Miednoje

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.