Publikacja kolejnych biogramów postaci funkcjonariuszy Policji Państwowej

Data publikacji 16.10.2018

Kontynuując przygotowania do obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, publikujemy dzisiaj kolejne 2 biogramy funkcjonariuszy tworzących w latach 20 historię naszej formacji. Są nimi przodownik GWIAZDOWSKI Józef oraz posterunkowy ANGERMAN (ANGIERMAN) LEON.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do udostępniania dokumentów w postaci zdjęć i pamiątek po pomordowanych bliskich, znajomych, przyjaciołach. W tej sprawie serdecznie zapraszamy do kontaktu z autorami publikacji:

insp. Pawłem Zawadą tel. 52 3890 205,
e-mail: pawel.zawada@bg.policja.gov.pl
oraz
podinsp. Jackiem Pawłowskim tel. 52 525 5046,
e-mail: jacek.pawlowski@bg.policja.gov.pl.

Wszystkie udostępnione materiały zostaną niezwłocznie zwrócone ich właścicielom.


ANGERMAN (ANGIERMAN) LEON, posterunkowy, nr ewidencyjny 290, s. Marcina i Władysławy zd. Strumińskiej, urodzony 1 kwietnia 1913 roku w Łodzi. Początkowo mieszkał w Sieradzu, skąd powołany został do służby wojskowej, którą zakończył w stopniu kaprala. Z zawodu elektromonter. Pracował jako elektryk w prywatnej elektrowni w Sieradzu.

Do Policji Państwowej przyjęty został w charakterze posterunkowego w dniu 3 listopada 1935 roku. W tym samym dniu przydzielony został do Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych w Mostach Wielkich w powiecie żółkiewskim, gdzie uczestniczył w I turnusie jedenastego kursu dla posterunkowych. Kurs ten pozytywnie ukończył w dniu 31 marca 1936 roku. Z dniem 7 czerwca1936 roku został przydzielony do województwa pomorskiego, gdzie skierowano go do pełnienia służby w Posterunku Policji Państwowej w Warlubiu w powiecie świeckim.

Dnia 21 sierpnia1937 roku funkcjonariusz przeniesiony został do Posterunku Policji Państwowej w Śliwicach w  powiecie tucholskim, a kolejno dnia 12 października1938 roku do pełnienia służby w Komisariacie I w Grudziądzu, gdzie służył w kolumnie motocyklowej. W okresie od 20 lutego do 26 marca1939 roku odbył pięciotygodniowe ćwiczenia dla szeregowych kierowców pojazdów mechanicznych przy Grupie Rezerwy Policyjnej w Warszawie. W  maju 1939 roku został przeniesiony do Posterunku Policji Państwowej w Starogardzie. Służbę w tej jednostce pełnił co najmniej do czerwca 1939 roku. Po wybuchu II wojny światowej wycofywał się na wschód, gdzie dnia 17 września 1939 roku widziany był przez kolegę w mundurze policyjnym w miejscowości Równe. Zatrzymany przez  wojsko radzieckie trafił do obozu jenieckiego w Ostaszkowie, skąd przysłał jeden list do rodziny.

Zginął wiosną 1940 roku w Twerze. Kawaler, miał dwie siostry Jadwigę i Marię oraz dwóch braci Władysława i Tadeusza. Jego ojciec - Marcin Angerman również był policjantem. Pośmiertnie  w dniu  10  listopada 2007 roku został awansowany przez prezydenta RP do stopnia aspiranta Policji Państwowej.


GWIAZDOWSKI Józef, przodownik, nr leg. 101, 518. s. Pawła i Marii zd. Spica, ur. 26 listopada 1892 roku w Polskim Cekcynie w powiecie tucholskim. Przez ponad 4 lata służył w armii pruskiej. W dniu 13 lutego1920 roku przyjęty został do pełnienia służby w II Brygadzie (Pomorskiej) Żandarmerii Krajowej byłej dzielnicy pruskiej i przydzielony do Objazdu w Brześciu w powiecie świeckim w stopniu starszego żandarma. W Policji Państwowej służył co najmniej od dnia 11 grudnia 1920 roku, kiedy to złożył ślubowanie i został mianowany posterunkowym Policji Państwowej.

Początkowo pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji Państwowej w Chojnicach. Tam po zakwalifikowaniu i przesłużeniu okresu próbnego w dniu 15 stycznia 1921 roku zatwierdzono go na stanowisku. Od co najmniej 16 lipca 1921 roku pełnił służbę w Posterunku Policji Państwowej Chojnice Dworzec, a od dnia 15 stycznia1922 roku mianowany zastępcą kierownika Posterunku Kontrolnego Policji Państwowej w Chojnicach. Służył  także w Komisariacie Policji Państwowej w Chojnicach, skąd został przeniesiony w dniu 1 pażdziernika1924 roku do Posterunku Policji Państwowej w Doręgowicach w powiecie chojnickim, obejmując stanowisko kierownika Posterunku.

W roku 1924  ukończył I kurs dla posterunkowych w Szkole Policyjnej w Grudziądzu, a dnia 1 lutego 1925 roku został mianowany starszym posterunkowym. 28 stycznia 1926 roku ukończył V kurs przodowników w Okręgowej Szkole Policyjnej w Grudziądzu, a 23 marca 1929 roku został odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. W roku 1932  został awansowany do stopnia przodownika. Odznaczony odznaką sportową 2 klasy pierwszego stopnia. Od 6 lutego 1934 roku został przeniesiony został do Posterunku Policji Państwowej w Wałdowie w powiecie sępoleńskim na stanowisko komendanta Posterunku. Odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Funkcję Komendanta Policji Państwowej w Wałdowie sprawował co najmniej do 23 lutego1939 roku.

Zginął w Twerze w 1940 roku zastrzelony przez funkcjonariuszy NKWD. Pozostawił jedyną córkę - Jadwigę.

 

Autor: insp. Paweł Zawada
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.