E-PUBLIKACJE - CZYTELNIA - Policja Kujawsko-Pomorska

 

E-PUBLIKACJE

 

 

Szkolenie policji z zakresu praw podstawowych
Podręcznik dla osób prowadzących
szkolenia dla policji

 

Szkolenie policji z zakresu praw podstawowych
Podręcznik dla osób prowadzących szkolenia dla policji
Aneks 4 - Zbiór praktyk

 

Okładka

EUROPEJSKA
KONWENCJA PRAW
CZŁOWIEKA A
DZIAŁANIA POLICJI

Podręcznik dla funkcjonariuszy
policji i innych organów ścigania

Konflikt interesów
czym jest i jak go unikać?

Poradnik dla pracowników administracji rządowej
Warszawa 2015

PORADNIK
NIE
DLA
PRZEMOCY

Część 1

PRZEMOC DOMOWA

PORADNIK
NIE
DLA
PRZEMOCY

Część 2

PRZEMOC W PRACY

Prawo
do informacji
publicznej
Efektywność regulacji
i perspektywy jej rozwoju
Red. Mariusz Maciejewski
Warszawa 2014
PRZEPISY UBIORCZE
W POLICJI
ILUSTROWANY PORADNIK

 

Autor: Piotr Pawlaczyk
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.