BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH - Policja Kujawsko-Pomorska

BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Wydział w Bydgoszczy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji
 
Do zadań Biura Spraw Wewnętrznych należy w szczególności:
  1. podejmowanie działań  operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych;
  2. koordynowanie działań  operacyjnych  prowadzonych w sprawach  policjantów i pracowników Policji;
  3. gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji  o przestępczości wśród policjantów i pracowników Policji oraz przestępstwach popełnianych na szkodę Policji;
  4. podejmowanie przedsięwzięć  zapobiegających przestępczości w Policji, a także przestępczości na jej szkodę;
  5. organizowanie i przeprowadzanie badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji.  
 

 


tel. 52 525 50 31  czynny od pn.-pt. 7.30-21.00
fax 52 525 50 27
e-mail: bswkgp.bydgoszcz@policja.gov.pl
85-090 Bydgoszcz
ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Autor:
Publikacja: