FUNDUSZE UNIJNE

Starszy Specjalista:
Izabela Adamczak-Garstecka
tel. (52) 525 52 30
Specjalista:
Jagoda Meller
tel. (52) 525 52 28
Specjalista:
Joanna Benedict
tel. (52) 525 52 27

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy zajmuje się pozyskiwaniem środków pozabudżetowych dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego.

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Mroczy wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, z zastosowaniem odnawialnych źródeł ciepła oraz wentylacji mechanicznej

Data publikacji 09.03.2017

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy w 2016 roku uzyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Mroczy wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, z zastosowaniem odnawialnych źródeł ciepła oraz wentylacji mechanicznej” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości: 350.000 zł.

W ramach przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu planowane są następujące usprawnienia:

  • zmniejszenie strat ciepła poprzez zmniejszenie współczynnika przenikania przegród zewnętrznych: ocieplenie ścian styropianem grubości 15cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, ocieplenie ścian piwnicy styrodurem grubości 12cm wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, ocieplenie dachu wełną mineralną grubości 22cm wraz z dostosowaniem konstrukcji nośnej i pokrycia, ocieplenie stropu nad piwnicą styropianem grubości 8cm wraz z wykonaniem posadzki;
  • zmniejszenie strat ciepła poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na zgodną z aktualnymi normami izolacji termicznej;
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej celem zwiększenia ich sprawności;
  • wymiana źródła ciepła na pompę ciepła gruntową (c.o.) i powietrzną (c.w.u.).

Prace dociepleniowe będą prowadzone równolegle z robotami polegającymi na przebudowie i rozbudowie budynku komisariatu i garażu oraz rozbiórce blaszanego garażu i budynku gospodarczego na granicy działki. Przebudowa komisariatu przewiduje zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, remont pomieszczeń, dobudowę klatki schodowej, zmianę konstrukcji i geometrii dachu oraz pogłębienie posadzki piwnicy. Roboty te nie są objęte wnioskiem o dofinansowanie i będą prowadzone za środki własne Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zakończenie całości prac na obiekcie Komisariatu Policji w Mroczy zostało zaplanowane na 30.09.2017. 

Autor: Izabela Adamczak-Garstecka, Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, KWP w Bydgoszczy
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski