Budynek E KMP we Włocławku przejdzie termomodernizację - FUNDUSZE UNIJNE - Policja Kujawsko-Pomorska

FUNDUSZE UNIJNE

Starszy Specjalista:
Izabela Adamczak-Garstecka
tel. (52) 525 52 30
Specjalista:
Jagoda Meller
tel. (52) 525 52 28
Specjalista:
Joanna Benedict
tel. (52) 525 52 27

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy zajmuje się pozyskiwaniem środków pozabudżetowych dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego.

Budynek E KMP we Włocławku przejdzie termomodernizację

Data publikacji 07.04.2017

2 marca 2017 r. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku E Komendy Miejskiej Policji we Włocławku".

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa wykorzystania energii pierwotnej i efektywności energetycznej budynku. Projekt przewiduje wykonanie prac dociepleniowych, remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, modernizację systemu wentylacji oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne, co pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenie zużycia energii końcowej, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej i cieplnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 607 158 zł, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 3 007 884 zł. Na realizację zadania KWP w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 556 701,40 zł z Funduszu Spójności, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w projekcie. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na IV kw. 2017 r. a ich zakończenie na grudzień 2018 r.

Publikacja: st. post. Szymon Tworowski