FUNDUSZE UNIJNE

Starszy Specjalista:
Izabela Adamczak-Garstecka
tel. (52) 525 52 30
Specjalista:
Jagoda Meller
tel. (52) 525 52 28
Specjalista:
Joanna Benedict
tel. (52) 525 52 27

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy zajmuje się pozyskiwaniem środków pozabudżetowych dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego.

Termomodernizacja budynku E Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

Data publikacji 22.11.2017

21 listopada Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy podpisała umowę z Firmą Budowlaną „Dolmar”, na realizację robót budowlanych przewidzianych w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku E Komendy Miejskiej Policji we Włocławku". Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na grudzień 2017 r. a ich zakończenie na grudzień 2018 r.

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa wykorzystania energii pierwotnej i poprawa efektywności energetycznej budynku. Projekt przewiduje wykonanie prac dociepleniowych, remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, modernizację systemu wentylacji oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne, co pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenie zużycia energii końcowej, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej i cieplnej.
Na realizację zadania KWP w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 556 701,40 zł z Funduszu Spójności, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w projekcie.

 

Autor: Joanna Benedict Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Publikacja: sierż. Szymon Tworowski