Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004–2006 - Policja Kujawsko-Pomorska

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004–2006

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004–2006

Data publikacji 18.09.2015

Program miał na celu zapewnienie na poziomie krajowym wsparcia dla zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004–2006 miał na celu zapewnienie na poziomie krajowym wsparcia dla zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Program dostarczał środki i narzędzia dla zaspokojenia potrzeb instytucji koordynujących zadania związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz udzielał wsparcia w zakresie rozpowszechniania terenie całego kraju wypracowanych, dobrych praktyk wdrażania funduszy strukturalnych.