Niepełnosprawny – pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego