Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS

Konwersacje z języka angielskiego

Data publikacji 18.09.2015

W okresie od 4 czerwca do 31 sierpnia 2012 roku, dwunastu funkcjonariuszy/pracowników Policji woj. kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego będzie uczestniczyło w konwersacjach z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym”.W okresie od 4 czerwca do 31 sierpnia 2012 roku, dwunastu funkcjonariuszy/pracowników Policji woj. kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego będzie uczestniczyło w konwersacjach z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej – program „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.

Główną tematyką wymiany są zagadnienia związane z organizacją i wykorzystywaniem systemów teleinformatycznych w skutecznym zarządzaniu kryzysowym wraz z elementami bezpieczeństwa stosowanymi w systemach informatycznych i łączności oraz systemy elektronicznej wymiany danych u państw - partnerów. Stąd program merytoryczny zajęć z języka angielskiego został rozszerzony o słownictwo specjalistyczne z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, internetu i środków łączności, zarządzania kryzysowego, działania służb ratowniczych, katastrof naturalnych oraz awarii technicznych.

Dla grupy wyjeżdżającej do Holandii zostanie przeprowadzonych 19 godzin zajęć, a dla grupy wyjeżdżającej do Hiszpanii – 22 godziny.

Wymiany w ramach projektu odbędą się w Utrechcie (Holandia) w terminie 9-15.09.2012 roku oraz w Madrycie (Hiszpania) w terminie 16-22.09.2012 roku.

Dzięki projektowi nastąpi wymiana informacji i doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego policjantów, zwiększona zostanie atrakcyjność szkoleń policjantów poprzez wprowadzenie do metodyki szkoleń nieznanych dotąd praktyk zdobytych za granicą, ponadto wypracowana zostanie płaszczyzna współpracy międzynarodowej między państwami partnerskimi.

Jako pierwszy konwersacje rozpoczął przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wkrótce zajęcia rozpocznie przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, a od 2 lipca zostaną uruchomione lekcje języka angielskiego dla grupy bydgoskiej.


Izabela Adamczak-Garstecka
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy