Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS

Konwersacje z języka angielskiego cd.

Data publikacji 18.09.2015

Grupa dziesięciu funkcjonariuszy (pracowników) Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i Komendy Powiatowej Policji w Żninie uczestniczy w konwersacjach z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej – program „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.Grupa dziesięciu funkcjonariuszy (pracowników) Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i Komendy Powiatowej Policji w Żninie uczestniczy w konwersacjach z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej – program „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.

W ramach projektu zaplanowano wymianę doświadczeń na temat metod zarządzania kryzysowego (w tym systemy wczesnego ostrzegania ludności, elektronicznej wymiany danych) oraz wykorzystania systemów teleinformatycznych w tym zakresie (ich organizacji, rozwiązań sprzętowych i programowych). W dobie współczesnego świata mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem technologii i ciągłą ingerencję w środowisko naturalne, czego konsekwencją są coraz częściej występujące kataklizmy i awarie przemysłowe. Tego typu zjawiska wymuszają potrzebę ciągłego rozwoju systemów: monitorowania, kierowania służbami ratowniczymi oraz ewakuacją ludności z zagrożonych terenów. Dlatego też funkcjonariusze/pracownicy Policji aby skutecznie zarządzać w sytuacjach kryzysowych powinni wykazać wysoką aktywność w zakresie doskonalenia swoich umiejętności oraz ciągłego dostosowywania dostępnego oprogramowania do zaistniałych potrzeb. Z uwagi na tematykę szkolenia, program merytoryczny zajęć z języka angielskiego został rozszerzony o słownictwo specjalistyczne z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, internetu i środków łączności, zarządzania kryzysowego, działania służb ratowniczych, katastrof naturalnych oraz awarii technicznych.

Wymiany w ramach projektu odbędą się w Utrechcie (Holandia) w terminie 9-15.09.2012 roku oraz w Madrycie (Hiszpania) w terminie 16-22.09.2012 roku.

Równolegle odbywają się konwersacje w Grudziądzu i we Wrocławiu dla przedstawicieli tamtejszych jednostek Policji.


Izabela Adamczak-Garstecka
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy