Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS

Wyjazd funkcjonariuszy i pracowników policji do Holandii

Data publikacji 18.09.2015

W dniu 21 sierpnia 2012 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie organizacyjne wraz z przygotowaniem kulturowo-językowym dla funkcjonariuszy/pracowników Policji wyjeżdżających do Holandii w ramach projektu zatytułowanego „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej – Program „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.


W dniu 21 sierpnia 2012 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie organizacyjne wraz z przygotowaniem kulturowo-językowym dla funkcjonariuszy/pracowników Policji wyjeżdżających do Holandii w ramach projektu zatytułowanego „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej – Program „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.
W czasie spotkania uczestnicy wymiany w Utrechcie zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną instytucji goszczącej - National Operations Center, głównymi zadania holenderskiej policji, założeniami i rezultatami przedsięwzięcia, obowiązkami Beneficjentów środków UE oraz warunkami kulturowymi w Holandii. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał przewodnik po Holandii, mapę i rozmówki holenderskie. Wcześniej przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej i Dolnośląskiej Policji mieli możliwość doskonalić swoją znajomość języka obcego na konwersacjach z języka angielskiego.
Podczas pobytu w Utrechcie polscy policjanci/pracownicy Policji odbędą wizyty w jednostkach/komórkach Policji zlokalizowanych w Driebergen, Zoetermeer i Hadze oraz zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

  • rozwiązania systemowe i organizacja systemów łączności w zarządzaniu kryzysowym,
  • funkcjonowanie i wykorzystywanie systemów zarządzania w sytuacjach kryzysowych w jednostkach Policji,
  • dedykowane dla służb ratowniczych systemy teleinformatyczne wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych,
  • bezpieczeństwo i ochrona informacji oraz systemów łączności stosowanych w jednostkach Policji,
  • systemy komunikacji zewnętrznej oraz systemy wczesnego ostrzegania ludności stosowane w jednostkach Policji i Straży Pożarnej,
  • wykorzystywanie dostępnych systemów teleinformatycznych w sytuacjach kryzysowych przez służby ratownicze,
  • współpraca międzynarodowa i wykorzystywanie obrazów satelitarnych w sytuacjach kryzysowych.

Wymiana w Holandii odbędzie się w dniach 9 – 15 września 2012 roku.


Izabela Adamczak-Garstecka
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy