Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS

Spotkanie organizacyjne w ramach projektu „TELECRISIS”

Data publikacji 18.09.2015

W dniu 27 sierpnia 2012 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie organizacyjne wraz z przygotowaniem kulturowo-językowym dla kadry kierowniczej jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego wyjeżdżającej do Hiszpanii w ramach projektu zatytułowanego „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej – Program „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.

W dniu 27 sierpnia 2012 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie organizacyjne wraz z przygotowaniem kulturowo-językowym dla kadry kierowniczej jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego wyjeżdżającej do Hiszpanii w ramach projektu zatytułowanego „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowymTELECRISIS” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej – Program „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.W czasie spotkania uczestnicy wymiany w Madrycie zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną Cuerpo Nacional de Policia w Hiszpanii, mottem przewodnim działań policji hiszpańskiej i jej głównymi zadaniami, założeniami i rezultatami przedsięwzięcia, obowiązkami Beneficjentów środków UE oraz zabytkami historyczno-kulturowymi w Madrycie. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał przewodnik po Madrycie, mapę i rozmówki hiszpańskie. W ramach przygotowania językowego, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Policji w lipcu/sierpniu 2012 roku uczestniczyli w konwersacjach z języka angielskiego.
Podczas pobytu w Madrycie polscy policjanci odbędą wizyty w jednostkach/komórkach Policji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas występowania sytuacji kryzysowych, awarii i katastrof naturalnych oraz zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

  • funkcjonowanie, rozwiązania systemowe i organizacja systemów łączności w zarządzaniu kryzysowym,

  • dedykowane dla służb ratowniczych systemy teleinformatyczne wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych,

  • elementy bezpieczeństwa stosowane w systemach łączności – rozwiązania sprzętowe i systemowe,

  • bezpieczeństwo systemów informatycznych,

  • systemy komunikacji zewnętrznej oraz systemy wczesnego ostrzegania ludności.

Wymiana w Hiszpanii odbędzie się w dniach 16 – 22 września 2012 roku.


Izabela Adamczak-Garstecka
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy