Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS

Wrażenia z wymiany

Data publikacji 18.09.2015

W dniach 09-15 września 2012 roku sześciu funkcjonariuszy z Kujawsko–Pomorskiej i Dolnośląskiej Policji uczestniczyło w szkoleniu w Holandii w ramach projektu pn. „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym - TELECRISIS”

W dniach 09-15 września 2012 roku sześciu funkcjonariuszy z Kujawsko–Pomorskiej i Dolnośląskiej Policji uczestniczyło w szkoleniu w Holandii w ramach projektu pn. „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym - TELECRISIS” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej z Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci. Po powrocie z podróży uczestnicy wymiany przedstawili swoje wrażenia i spostrzeżenia:


W dniach 09-15 września 2012 r. brałem udział w organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy projekcie pn. „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Program Leonardo da Vinci”. Projekt ten realizowany był w Holandii. Głównym jego celem była obserwacja zagranicznych rozwiązań w zakresie wykorzystania systemów teleinformatycznych w działaniach kryzysowych oraz wymiana wiedzy na temat użytkowych systemów teleinformatycznych i ich organizacji w zarządzaniu kryzysowym, jak również zabezpieczeń stosowanych w powyższych systemach. Podczas pobytu zostaliśmy zakwaterowani w hotelu o nazwie NH Hotels w Utrechcie (czwarte co do wielkości miasto w Holandii, znajdujące się ok. 35 km na południe od Amsterdamu), w bezpośredniej bliskości dworca centralnego, co jak się okazało miało praktyczne znaczenie, zwłaszcza w zakresie przemieszczania się na zajęcia szkoleniowe, ale również ze względu na możliwość zwiedzania znajdującej się w sąsiedztwie dworca, starej części Utrechtu, jak i dokonywania zakupów, gdyż budynek dworca oprócz podstawowej funkcji spełnia również rolę ogromnego centrum handlowego i kulturalnego (teatr). Zajęcia szkoleniowe odbywały się głównie w jednostce przyjmującej tj. National Operations Center usytuowanej w miejscowości Driebergen (ok. 15 km na wschód od Utrechtu). 


Spośród 5 dni szkoleniowych 1 dzień przypadł na wizytę w jednostce policji lotniczej zlokalizowanej na terenie lotniska Schipol w Amsterdamie. Tego samego dnia uczestniczyłem w szkoleniach przeprowadzonych w siedzibie IPOL-u - jednostki realizującej zadania zbliżone tematycznie do tych, które wykonuje polskie Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.  Jednostka IPOL znajduje się w miejscowości Zoetermeer, położonej ok. 35 km na zachód od Utrechtu. W trakcie wizyty w Driebergen zostałem zapoznany z systemem zarządzania kryzysowego w Holandii, zarówno na szczeblu krajowym i regionalnym, a także z wspomagającym zarządzanie kryzysowe systemem informatycznym LCMS, który, na różnym poziomie dostępności, użytkowany jest również przez podstawowe służby (policja, straż pożarna, pogotowie). Podczas zajęć szkoleniowych w National Operations Center zaprezentowano działanie obsługi numeru alarmowego 112 i linii 144 (odrębna linia dotycząca zgłoszeń o przypadkach przemocy wobec zwierząt).  Nadmienić należy, że holenderscy gospodarze szkolenia postarali się zaprezentować działanie systemów informatycznych w praktyce, co z pewnością wzbogaciło przekaz, pozwalając lepiej zrozumieć działanie tych systemów. Nie bez znaczenia była także możliwość rozmowy z personelem obsługującym te systemy na temat wykorzystywanego sprzętu, czy chociażby problemów dotyczących jego eksploatacji. Wizyta w Holandii pozwoliła mi poznać przyjęty system zarządzania kryzysowego w tym kraju, poznać różne aspekty jego funkcjonowania. Mam wiele pozytywnych wrażeń z pobytu w Holandii dotyczących nie tylko warstwy szkoleniowej, ale również społeczno-kulturalnej. Organizatorzy umożliwili mi również poznanie walorów turystycznych Holandii, poprzez m.in. zwiedzanie Utrechtu i Amsterdamu. Szczególnie cenne są jednak nabyte doświadczenia w sferze zawodowej, które mogą zostać wykorzystane w codziennej służbie, a którymi będę mógł się również podzielić z innymi podczas dalszych szkoleń.


podinsp. Adam Jarosz
W okresie 09-15 września 2012 r. uczestniczyłem w projekcie "Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym- TELECRISIS". Szkolenie odbywało sie w Holandii. W trakcie prowadzonych codziennie zajęć zapoznałem się z historią i strukturą Policji holenderskiej, oraz podziałem kompetencyjnym pomiędzy służbami. Nabyłem wiedzę z zakresu bezpieczeństwa publicznego Holandii, wykorzystania technicznych środków mających na celu lokalizację osób poszukiwanych, poznania mechanizmów i narzędzi wykorzystywanych w procesie wykrywczym, nabyłem wiedzę na temat międzynarodowej wymiany informacji oraz współpracy z organami państw obcych. Bardzo ciekawym aspektem było zdobycie wiedzy z zakresu działania centrum zarządzania kryzysowego i jednostek wspomagających. Przedstawione prezentacje wzbudzały mój podziw co do podziału zadań, racjonalnego wykorzystywania posiadanego sprzętu i jego możliwości technicznych. Największe wrażenie zrobiła na mnie policja lotnicza. Posiadany sprzęt, szybkość reakcji, skuteczność, fachowość pozwalają wysunąć twierdzenia, że jest to jedno z najważniejszych ogniw policji holenderskiej.

Przyjęcie nas przez kolegów z Holandii było bardzo miłe i ciepłe. Zadbano o każdy szczegół naszego pobytu. Dokładnie i ciekawie zaplanowano każdą godzinę wizyty. Dodatkowo zapewniono nam doskonałe warunki mieszkaniowe. Z wizyty w Holandii jestem bardzo zadowolony. Przyniosła ona same korzyści a dodatkowo pozwoliła poznać przepiękne miasta takie jak Utrecht i Amsterdam.

podinsp. Rafał TheussW okresie 09-15 września 2012 r. uczestniczyłam w projekcie "Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym-TELECRISIS" w Holandii. Większość zajęć odbywała się w Driebergen w budynku należącym do centrum zarządzania kryzysowego - LOCC (National Operations Center). Mieszczą się w nim takie służby jak: medyczne,  policja, straż pożarna i żandarmeria wojskowa, których przedstawiciele,  w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej o znacznym zasięgu lub o potencjalnie poważnych skutkach, potrafią zebrać się w ciągu paru minut, aby wspólnie podjąć stosowne postanowienia co do kierunku działań (przy czym nie bez znaczenia pozostaje fakt wzajemnego zaufania funkcjonariuszy co do podejmowanych decyzji). Mieliśmy okazję gościć również w takiej jednostce jak Dienst-IPOL  (National Police Intelligence Service), która jest połączeniem odpowiedników  Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego. Zapoznaliśmy się tam z warunkami i  standardami pracy przyjętymi w wydziale daktyloskopii oraz przedyskutowaliśmy zakres międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych między naszymi krajami.

Podsumowując, największe wrażenie zrobiło na mnie wyposażenie techniczne policji holenderskiej, racjonalne korzystanie z niego na wszystkich możliwych płaszczyznach, szybkość podejmowania decyzji  oraz wykorzystanie telefonów komórkowych jako podstawy wymiany informacji w trakcie służby.

asp. Donata KowalskaPobyt w Holandii zaplanowany został na okres 09 – 15 września 2012 roku. Pierwszego dnia powitał nas przedstawiciel Ministerstwa Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, który zapoznał nas ze szczegółowym planem na nadchodzące dni. Następnie przeprowadził wykład dotyczący funkcjonowania systemów  teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym. Wykład poparty był prezentacją multimedialną. W dniu 11 września 2012 roku w wymienionym wyżej ośrodku przedstawiona została możliwość systemu satelitarnego ( GMES )  w zarządzaniu kryzysowym. W dniu 12 września 2012 roku również w Centrum LOCC zostaliśmy zapoznani z systemem DELTA, mającym na celu integracje kilku z ponad 30 systemów użytkowanych w codziennej służbie. Ponadto zaprezentowano nam funkcjonowanie systemu LCMS,  „112”, „144” czyli systemów pozwalających na zbieranie wszelkich możliwych informacji (pochodzących np. ze spostrzeżeń policjantów, anonimowych sygnałów obywateli),  obsługę zgłoszeń oraz wykorzystanie uzyskanych informacji o znęcaniu się nad zwierzętami. W dniu 13 września 2012 roku przeprowadziliśmy wizyty w jednostce policji powietrznej na lotnisku Schiphol oraz w siedzibie IPOL, gdzie wysłuchaliśmy wykładów popartych pokazami multimedialnymi. W dniu 14 września 2012 roku w Dribergen przedstawiciel Straży Pożarnej przeprowadził wykład odnośnie systemów teleinformatycznych stosowanych przez wymienioną służbę w ramach zarządzania kryzysowego. W przedmiotowym dniu również nastąpiło podsumowanie wizyty, rozdanie certyfikatów oraz oficjalne zakończenie. Następnego dnia tj. 15 września 2012 roku nastąpił wylot z lotniska w Amsterdamie do Warszawy, do Bydgoszczy dotarliśmy około godziny 21.00 busem służbowym KWP w Bydgoszczy.


Podsumowując wizytę w Holandii należy stwierdzić, że odniesione wrażenia są ogromne. Wizyta pozwoliła zapoznać się z funkcjonującymi w Holandii systemami teleinformatycznymi, sprzętem, sposobami działania oraz kulturą pracy policjantów holenderskich.


Wielki podziw budzi ilość i jakość sprzętu transportowego,  sprzętu elektronicznego, w szczególności komputerowego co zaprezentowane nam zostało „na żywo” w trakcie prowadzonych działań.
Na pochwałę zasługuje również bardzo przyjazne i ciepłe przyjęcie przez przedstawicieli państwa gospodarza jak również poszczególnych funkcjonariuszy Policji.

kom. Grzegorz Cieślak
W dniach 9-15 września 2012 miałem okazję uczestniczyć w wyjeździe do Holandii w ramach projektu pn .„Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS”. Wraz ze mną w wymianie udział wzięli także koleżanka i koledzy z KWP w Bydgoszczy oraz z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu.


Celem projektu było poznanie struktury organizacyjnej i funkcjonowania holenderskiej policji (KLPD), zapoznania się z metodyką i możliwościami technicznymi centrum zarządzania kryzysowego, poprzez osobistą wizytę w kilku jednostkach, m.in. w National Operation Center (NOC) w Driebergen, w jednostce policji powietrznej z bazą przy lotnisku Schiphol czy też w jednostce IPOL w Zoetermeer. W trakcie pobytu koledzy ze strony holenderskiej zapoznali nas ze strukturą swojej jednostki, celami i środkami wykorzystywanym w codziennej pracy. Dowiedzieliśmy się także kilka istotnych faktów na temat historii policji holenderskiej i wiele na temat tego, co czeka formację po reformie w przyszłym roku. Zdobyliśmy także wiedzę na temat problemów, z jakimi boryka się Holandia i konfrontowaliśmy to z polskimi warunkami. Ogromne wrażenie zrobiło na nas techniczne zaplecze wykorzystywane w centrum operacyjnym m.in. podczas zarządzania sytuacjami kryzysowymi, ale i również podczas codziennych działań. Także budynki i infrastruktura każdej z jednostek wizytowanych prezentowała bardzo wysoki poziom.

Trzeba wspomnieć iż wszystkie holenderskie służby (policja, straż pożarna, służba medyczna, wojsko) ściśle ze sobą współpracują. Mają część wspólnych systemów informatycznych, dzięki czemu w każdej chwili, niemal od pierwszej sekundy po zdarzeniu, każda ze służb ma wgląd w istotne dla niej informacje (w ramach kompetencji). Jednostki korzystają z bardzo nowoczesnych rozwiązań technicznych, m.in. zautomatyzowanych systemów informatycznych wykonujących za człowieka część zadań, sieci kamer i sensorów w całym kraju czy też map satelitarnych. Wszystkie służby zorientowane są na osiągnięcie tego samego celu – zażegnanie sytuacji kryzysowej - i dlatego pracując wzajemnie się wspomagają. Pozwala to na pełne wykorzystanie potencjału każdej ze służb. Wyjazd do Holandii był dla mnie również doskonałą okazją do doskonalenia umiejętności językowych a także do poznania tego niewielkiego kraju z innej strony. Wielokulturowość - na ulicach Utrechtu, w którym stacjonowaliśmy oraz na ulicach Amsterdamu, który mieliśmy okazję zwiedzić po zajęciach, jest nie do ogarnięcia. Różnorodność architektury w miastach, gdzie stare budynki przeplatają się z nowoczesnymi konstrukcjami jest niesamowita. Podczas przemieszczania się po kraju podziwialiśmy także unikalny krajobraz Holandii – z pewnością jest to miejsce warte odwiedzenia raz jeszcze.

        
Jacek PawłowskiW ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo Da Vinci w dniach 9-15.09.2012 wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami KWP w Bydgoszczy, uczestniczyłem w projekcie pn „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS” w Utrechcie w Holandii. Po szybkiej i wygodnej podróży lotniczej na trasie Warszawa-Amsterdam znaleźliśmy się w Holandii. Zostaliśmy zakwaterowaniu w doskonale zlokalizowanym, wysokiej kategorii hotelu w samym centrum Utrechtu, co jeszcze tego samego wieczoru pozwoliło nam na bliższe zapoznanie się z tym niezwykle ciekawym miastem.

Po poniedziałkowym, bardzo urozmaiconym i smacznym śniadaniu w hotelowej restauracji, rozpoczęliśmy realizację programu wizyty. Znaczna część naszych zajęć podczas całego pobytu odbywała się w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanym w pobliskim Driebergen. Tam mogliśmy się zapoznać ze stroną organizacyjną i praktyczną działania służb ratunkowych w sytuacjach kryzysowych, porównać rozwiązania techniczne różnych systemów wspomagających tę odpowiedzialną służbę. W ramach naszej wizyty poznaliśmy również  pracę i zakres działania jednostki Policji Lotniczej w Schipol gdzie również mieliśmy okazje gościć. W ramach naszego pobytu odwiedziliśmy również siedzibę Interpolu w Zoetermeer, gdzie oprócz poznania ogólnych działań realizowanych w tej instytucji, mogliśmy szczegółowo zapoznać się i porównać techniki w zakresie analizy śladów daktyloskopijnych. Pobyt w Holandii był dla mnie bardzo cenną okazją do wymiany doświadczeń zarówno w dziedzinie systemów teleinformatycznych, jak i organizacji systemów zarządzania kryzysowego.


asp. Tomasz OrtylW najbliższym czasie zostanie przygotowany raport końcowy zawierający opis doświadczeń państwa partnerskiego w dziedzinie działania w sytuacjach kryzysowych, zarządzania z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i organizacji pracy sztabowej. Najlepsze praktyki zaobserwowane u partnera zagranicznego zostaną wykorzystane przez polskich policjantów oraz pracowników Policji w codziennej pracy.

Jagoda Meller
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy