Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS

Relacja z wizyty w Madrycie

Data publikacji 18.09.2015

Wizyta delegacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jaka odbyła się w dniach 16-22 września 2012r. w Cuerpo Nacional de Policia w Madrycie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”- Leonardo da Vinci w ramach projektu o nazwie „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym” miała niezwykle interesujący przebieg.


Wizyta delegacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jaka odbyła się w dniach 16-22 września 2012r. w Cuerpo Nacional de Policia w Madrycie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”- Leonardo da Vinci w ramach projektu o nazwie „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym” miała niezwykle interesujący przebieg.

Mimo, że Polska i Hiszpania są krajami Unii Europejskiej dzieli je kilka tysięcy kilometrów. Polska najbardziej na wschód wśród krajów Unii natomiast Hiszpania obok Portugali na krańcach zachodnich kontynentu. Wizyta, choć krótka pozwoliła funkcjonariuszom zrozumieć jak podobny jest sposób działania naszych służb, jak podobne są problemy i sposoby ich rozwiązania.
Policja madrycka zapewniła uczestnikom bardzo urozmaicony program poznawczy. W ramach wizyty strona hiszpańska zaprezentowała działanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 oraz Centrum Alarmowego Policji 091. W centrum obsługi numeru alarmowego 112 każdy z operatorów dysponuje stanowiskiem wyposażonym w 3 ekrany, gdzie ma możliwość lokalizacji numeru dzwoniącego, ustalenie położenia tego numeru oraz osoby na którą ten numer jest zarejestrowany. W centrum 112 oprócz operatorów pracują przedstawiciele innych instytucji, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe i inne służby wspomagające pracę operatorów 112. Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się ze stroną techniczną funkcjonowania systemów teleinformatycznych dedykowanych do zarządzania kryzysowego oraz strukturą i wyposażeniem policyjnej jednostki interwencyjnej.
Z zawodowego punktu widzenia taka wizyta i podejrzenie funkcjonowania oraz wyposażenia policji w kraju tak doświadczonym na polu zarządzania kryzysowego związanego z walką z terroryzmem i usuwaniem skutków zamachów, walki z żywiołami naturalnymi oraz organizacją masowych imprez nie tylko o charakterze sportowym, ma zdaniem uczestników niezwykle budujący wpływ. Dobre praktyki muszą być wdrażane i modernizowane nie tylko dla poprawy standardów pracy policjantów, ale przede wszystkim dla dobra ogółu społeczeństwa.

W najbliższym czasie zostanie przygotowany raport końcowy zawierający opis doświadczeń państwa partnerskiego w dziedzinie działania w sytuacjach kryzysowych, zarządzania z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i organizacji pracy sztabowej.

Opracowano na podstawie informacji:

mł. insp. Jan Kawalec
Wydział Łączności i Informatyki
KWP w Bydgoszczy

mł. insp. Piotr Stachowiak
KPP w Żninie

nadkom. Sławomir Szymański
KMP w Bydgoszczy