Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS

Szkolenie z zarządzania kryzysowego w Holandii w KP Bydgoszcz-Fordon

Data publikacji 18.09.2015

Na zakończenie realizacji projektu zatytułowanego „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci, uczestnicy wymian w Holandii i Hiszpanii upowszechniają zdobytą wiedzę w swoich macierzystych jednostkach.Na zakończenie realizacji projektu zatytułowanego „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci, uczestnicy wymian w Holandii i Hiszpanii upowszechniają zdobytą wiedzę w swoich macierzystych jednostkach.

W dniu 12.12.2012 r. szkolenie podsumowujące realizację przedsięwzięcia dla swoich współpracowników i podwładnych przeprowadził podinsp. Adam Jarosz – p.o. Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon. W trakcie szkolenia omówił założenia i cele projektu oraz program wymiany w Holandii, której był uczestnikiem. Wymiana w National Operation Center w Holandii miała na celu podniesienie wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy i pracowników Policji woj. kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego w zakresie skutecznego wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym oraz zapoznanie ich z rozwiązaniami dot. wykorzystania systemów teleinformatycznych w sytuacjach kryzysowych.

Prelegent omówił system zarządzania kryzysowego w Holandii, w tym wspomagający zarządzanie system informatyczny LCMS, który na różnym poziomie dostępności, użytkowany jest również przez podstawowe służby (policja, straż pożarna, pogotowie). Podczas szkolenia Pan Komendant przybliżył funkcjonariuszom KP Bydgoszcz-Fordon działanie obsługi numeru alarmowego 112 i linii 144 (odrębna linia dotycząca zgłoszeń o przypadkach przemocy wobec zwierząt) w Holandii oraz podzielił się swoimi spostrzeżeniami co do pracy policji holenderskiej w innych obszarach. Uczestnicy szkolenia otrzymali zbiorcze opracowanie (sprawozdanie) z wymiany doświadczeń z Holandii i Hiszpanii oraz drobne upominki w postaci długopisów z logo projektu.

Podobne szkolenie przeprowadził Pan mł. insp. Rafał Theuss – Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo dla funkcjonariuszy podległej jednostki. Kolejne szkolenia odbędą się w KMP w Bydgoszczy i KP w Szubinie.

Izabela Adamczak-Garstecka
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy