Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS

Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS

Data publikacji 18.09.2015

Projekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy pn. „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Program Leonardo da Vinci”.

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROJEKT

Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISISProjekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy pn. „Wymiana doświadczeń jednostek Policji na temat organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym – TELECRISIS” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Program Leonardo da Vinci”.

Głównym celem projektu jest obserwacja zagranicznych rozwiązań w zakresie wykorzystania systemów teleinformatycznych w działaniach kryzysowych oraz wymiana wiedzy na temat użytkowych systemów teleinformatycznych i ich organizacji w zarządzaniu kryzysowym jak również zabezpieczeń stosowanych w powyższych systemach. Ponadto celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Policji woj. kujawsko – pomorskiego oraz dolnośląskiego w zakresie skutecznego wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym.

W ramach szkolenia odbędą się 2 wymiany w 2012 roku w Hiszpanii i Holandii (12 osób) podczas których zostaną zrealizowane następujące tematy:
  • funkcjonowanie i rozwiązania systemowe organizacji systemów łączności w zarządzaniu kryzysowym,
  • systemy informatyczne wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych,
  • elementy bezpieczeństwa stosowane w systemach łączności – rozwiązania sprzętowe i systemowe,
  • bezpieczeństwo systemów informatycznych – organizacja systemów, zarządzanie bezpieczeństwem, rozwiązania sprzętowe i programowe,
  • systemy elektronicznej wymiany danych wewnątrz instytucji – organizacja systemów i rozwiązania techniczne, systemy komunikacji zewnętrznej oraz systemy wczesnego ostrzegania ludności – organizacja i rozwiązania sprzętowe

Efektem końcowym projektu będzie Raport sporządzony na podstawie sprawozdań   końcowych przesłanych przez uczestników wymiany. Zawierać on będzie opis doświadczeń partnera w zakresie organizacji i wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym. Raport prezentowany będzie podczas szkoleń  i warsztatów organizowanych w KWP w Bydgoszczy, na których szkoleniowcy przekażą zdobytą za granicą wiedzę polskim policjantom. Uczestnicy projektu przeprowadzą szkolenia dla ok. 100 policjantów z jednostek terenowych Policji woj. kujawsko – pomorskiego z pionu prewencji. Najlepsze praktyki zaobserwowane u partnera zagranicznego zostaną wykorzystane przez polskich policjantów oraz pracowników Policji w codziennej pracy.
Beneficjentami projektu mogą być osoby, które:
  • posiadają bogate doświadczenie zawodowe z zakresu wykorzystania systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym,
  • w zakresie swoich obowiązków mają między innymi planowanie programów szkolenia zawodowego i przeprowadzanie szkoleń,
  • zajmują się współpracą międzynarodową w KWP w Bydgoszczy,
  • znają język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Osoby spełniające kryteria mogą zgłaszać chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go do Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy w terminie do dnia 27.06.2011 roku.


Izabela Adamczak-Garstecka
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy