Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju

Data publikacji 18.09.2015


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach działania 8.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Projekt pn. „Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju” o wartości: 70.586.400 zł będzie realizowany w okresie 01.12.2009 – 31.03.2011r. przez Komendę Główną Policji. Przedsięwzięcie jest finansowane w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres projektu obejmuje zakup:
  • 18 specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno – edukacyjnych;
  • 64 specjalistycznych furgonów Ambulans Pogotowania Ruchu Drogowego „APRD”;
  • 120 samochodów osobowych oznakowanych z video rejestratorami;
  • 368 motocykli ciężkich w wersji „RD” wraz z wyposażeniem.

Specjalistyczne pojazdy typu furgon będą wykorzystywane do działań profilaktyczno – edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego poprzez: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. Pojazd będzie wyposażony w: audiowizualny projektor, sprzęt komputerowy, cyfrowy aparat fotograficzny, kamizelki odblaskowe – ostrzegawcze, plansze dydaktyczne, 2 rowery i kaski ochronne oraz składane miasteczko ruchu drogowego.

Specjalistyczne furgony Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD” skrócą czas dojazdu do miejsca zdarzenia i oczekiwania uczestników na przybycie Policji, usprawnią pracę służb ruchu drogowego na miejscu wypadków drogowych oraz zwiększą bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Samochody osobowe z videorejestratorami pozwolą na objęcie dynamicznym nadzorem większej liczby odcinków dróg i kierujących pojazdami oraz umożliwią rejestrację niebezpiecznych zachowań kierujących na drodze.

Motocykle ciężkie w wersji „RD” wraz z wyposażeniem usprawnią pracę służb ruchu drogowego podczas dużego natężenia ruchu m.in. w dużych aglomeracjach, miejscowościach wypoczynkowych oraz na trasach przejazdu w okresie wakacji letnich.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zminimalizowanie konsekwencji wypadków, zwiększenie skuteczności w ściganiu sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz skuteczniejszy nadzór nad ruchem drogowym.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt transportowy będzie przekazany do jednostek Policji na terenie całego kraju. Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dostępne są na stronie internetowej: www.pois.gov.pl


Opracowała:
Izabela Adamczak – Garstecka
Zespół ds. Funduszy Europejskich
Komenda Wojewódzka Policji
w Bydgoszczy

 
Policja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 8.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
W ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju” finansowanego w 85%  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Komenda Główna Policji przeprowadziła postępowania przetargowe zakończone aukcjami elektronicznymi, w wyniku których dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisano cztery umowy z wykonawcami poszczególnych zadań:
  • 16 kwietnia 2010 r. - na dostawę 368 motocykli ciężkich w wersji "RD" wraz z wyposażeniem;
  • 20 kwietnia 2010 r. - na dostawę 18 specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno-edukacyjnych;
  • 30 kwietnia 2010 r. – na dostawę 64 specjalistycznych furgonów Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD”;
  • 27 maja 2010 r. – na dostawę 120 samochodów osobowych oznakowanych z videorejestratorami.

 

Dostawa pojazdów współfinansowanych przez Unię Europejską do jednostek Policji na terenie całego kraju jest planowana na IV kwartał 2010 roku.
 


Opracowała:
Izabela Adamczak – Garstecka
Zespół ds. Funduszy Europejskich
Komenda Wojewódzka Policji
w Bydgoszczy