Spotkanie w sprawie pozyskiwania środków unijnych - Warsztaty i Konferencje - Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty i Konferencje

Spotkanie w sprawie pozyskiwania środków unijnych

Data publikacji 18.09.2015

W dniu 20 lutego 2008 roku odbyło się spotkanie robocze na temat pozyskiwania przez jednostki Policji środków finansowych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej w latach 2007–2013.

Spotkanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyW dniu 20 lutego 2008 roku odbyło się spotkanie robocze na temat pozyskiwania przez jednostki Policji środków finansowych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej w latach 2007-2013.
 
 
 
W spotkaniu wzięli udział: Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. modernizacji Policji - mł. insp. Jadwiga Kosiak, przedstawiciele z Wydziału Funduszy Pomocowych Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Szczecinie oraz Szkół Policji w Pile i Słupsku. Spotkanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 
 
 
 
Gości powitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - insp. Wiesław Domański życząc wszystkim efektywnej współpracy na rzecz poszukiwania nowych źródeł finansowania dla projektów jednostek Policji.
 
 
 
 
Podczas spotkania omówiono: zasady finansowania projektów Policji ze środków zagranicznych i unijnych, zapisy centralnych i regionalnych programów operacyjnych oraz problemy aplikacyjne wynikające ze specyfiki struktury jednostek Policji.
 
 
Przedstawiciele poszczególnych Komend Wojewódzkich mieli okazję do wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izabela Adamczak
Zespół ds. Funduszy Europejskich
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy