Archiwum aktualności za 2011 rok

Policja Kujawsko-Pomorska

Staż niemieckich policjantów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Data publikacji 18.09.2015

W ramach programu „Placement Programme” (program stażowy wymiany policjantów z różnych krajów) do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na staż w dniach od 17 – 31 lipca 2011 roku przyjechali policjanci z Niemiec.

W ramach programu „Placement Programme” (program stażowy wymiany policjantów z różnych krajów) do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na staż w dniach od 17 – 31 lipca 2011 roku  przyjechało dwóch policjantów z Niemiec: Jens Leube z miasta Halle pracujący w policji drogowej jako koordynator autostrad oraz Oliver Topp, pracujący w policji kryminalnej, a obecnie jako wykładowca  szkoły policji w  Nadrenii Północnej – Westfalii. 

Naszymi kolegami z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji zaopiekowali się podinsp. Robert Olszewski i asp. Agata Dąbrowska członkowie IPA oraz  z Kujawsko – Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Sekcja Polska - prezes Jerzy Archacki, Krzysztof Warchał i Paweł Mazurek. Niemieccy policjanci zostali zakwaterowani na terenie KWP w Bydgoszczy. Podczas ich dwutygodniowego pobytu mieli możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną Komendy Wojewódzkiej, Komendy Miejskiej oraz komisariatów na terenie Bydgoszczy. Odwiedzili również Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu i Brodnicy.
 
Zostali przyjęci przez kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na czele z Komendantem Wojewódzkim,  insp. Wojciechem Ołdyńskim. Na spotkaniu wymieniono się informacjami dotyczącymi przestępczości  w naszym województwie, metodami ich zwalczania. Nasi goście omówili natomiast  problemy, z jakimi spotyka się niemiecka policja w walce z przestępczością. Na koniec spotkania Komendant Wojewódzki życzył naszym gościom wyniesienia nowych doświadczeń zawodowych podczas stażu. Obydwie strony wymieniły się upominkami i gadżetami policyjnymi.
W Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy policjanci zostali  zaznajomieni ze sposobem działania centrum monitoringu na terenie miasta. Podczas zwiedzania komendy towarzyszył im Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy, insp. Waldemar Krzyżanowski  i Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji, mł. insp. Dorota Gąsiorowska.

  Przez kolejne dni pełnili służbę z policjantami ruchu drogowego. Brali udział w kilku  akcjach na drogach, jak  kontrola trzeźwości kierowców, kontrola prędkości  oraz wspólnej akcji zorganizowanej przez Policję i Inspekcję Transportu Drogowego.  
   
Pełnienie służby wspólnie z policjantami z ogniwa wodnego nad Zalewem Koronowskim było kolejnym  ich doświadczeniem.  Skontrolowali na policyjnej łodzi motorowej część akwenu, docierając w miejsca najbardziej zagrożone przestępczością związaną z kradzieżami sprzętu wodnego. Kontrolowali miejsca, gdzie istniało ryzyko utonięć. 
 
Goście mieli także sposobność zapoznania się z nowoczesnymi metodami pracy wykrywczej w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Wzięli także udział  w uroczystościach Święta Policji na Starym Rynku   w Bydgoszczy  oraz festynie zorganizowanym przez policjantów  z tej okazji. 
 zorganizowanym przez policjantów  w pokazie wyposażenia  i sprzętu policyjnego.

Udział w zajęciach na strzelnicy pod kontrolą naszych instruktorów był dla nich sprawdzianem strzeleckim. Zaprezentowali swoje umiejętności strzeleckie w posługiwaniu się bronią i strzelaniem.

Dwaj policjanci spotkali się także z władzami miasta Bydgoszczy. Przyjął ich zastępca prezydenta Miasta Bydgoszcz -  Jan Szopiński, który podkreślił wkład Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w budowanie międzynarodowej przyjaźni i wymianę stażową kadr policyjnych. Jens Leube wręczył List Intencyjny  prezydentowi Janowi Szopińskiemu od Nadburmistrza miasta Halle z propozycją współpracy pomiędzy naszymi miastami.

W czasie wolnym zorganizowano naszym kolegom zwiedzanie Trójmiasta i  województwa kujawsko – pomorskiego w tym Torunia, Brodnicy, Inowrocławia,  a także Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Na zakończenie pobytu zostali zaproszeni na uroczystą kolację do Grodu Piasta w Chomiąży Szlacheckiej przez właściciela Mirosława Walczaka na gdzie mogli spróbować naszych narodowych potraw.
 
                         
 Niemieccy policjanci serdecznie podziękowali za przyjęcie w tak malowniczym grodzie, Byli zachwyceni gościnnością gospodarzy i urokiem tego miejsca. Powiedzieli, że to spokojne malownicze miejsce nad jeziorem, w środku lasu, z dala od miejskiego zgiełku, postarają się odwiedzić jeszcze raz.
Policyjne Towarzystwo Sportowe „Gwardia” w Bydgoszczy zorganizowało „grila” dla niemieckich policjantów oraz dla członków IPA Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na zakończenie swojego pobytu dwaj funkcjonariusze zaprosili swoich opiekunów, członków IPA na uroczystą kolację do karczmy Ogniem i Mieczem.

Należy przy tym wspomnieć, że ich bezpośredni  opiekunowie  asp.Agata Dąbrowska i podinsp. Robert Olszewski pojadą w ramach stażu pełnić służbę w szeregach Policji niemieckiej.
 
                                                                                                                
Autor: Krzysztof Warchał
Zdjęcia: Paweł Mazurek