Archiwum aktualności za 2011 rok

Policja Kujawsko-Pomorska

Nowy region International Police Association w Tucholi

Data publikacji 18.09.2015

W dniu 22 sierpnia 2011 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi odbyło się zebranie policjantów. Głównym jego punktem  było utworzenie nowego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji /International Police Association/ w Tucholi.

W dniu 22 sierpnia 2011 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi odbyło się zebranie policjantów. Głównym jego punktem  było utworzenie nowego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji /International Police Association/ w Tucholi. Na zebranie zaproszeni zostali:  Prezes Kujawsko – Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Sekcja Polska - Jerzy Archacki, redaktor biuletynu IPA - Krzysztof Warchał, a także Komendant Powiatowy Policji w Tucholi,  podinsp. Krzysztof Bodziński.  

Na zebraniu założycielskim regionu  IPA  w Tucholi  został  wybrany  zarząd, w skład którego weszli:
Kamila Dzierzyk     –  Przewodnicząca Regionu,
Elżbieta Engelhart  – Sekretarz Regionu,
Sylwester Wiecki   –  Zastępca Sekretarza Regionu,
Adam Wochna      –  Skarbnik Regionu.   

Skład komisji rewizyjnej IPA  w Tucholi to:
Adam Śledź – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Artur  Wolanowski – Członek Komisji Rewizyjnej Regionu,
Sylwester Suchomski – Członek Komisji Rewizyjnej.

Wybrana na Przewodniczącą  Regionu IPA w Tucholi, Kamila Dzierzyk, podziękowała za wybór
i zapewniła, że dołoży wraz z  zarządem  wszelkich starań, by działalność nowo utworzonego regionu IPA  przyniosła  wszystkim obecnym i  przyszłym członkom wiele satysfakcji i zadowolenia.


Autor tekstu i zdjęć
Krzysztof Warchał
red. Biuletynu IPA