Nowy region IPA w Świeciu - Archiwum aktualności za 2011 rok - Policja Kujawsko-Pomorska

Archiwum aktualności za 2011 rok

Policja Kujawsko-Pomorska

Nowy region IPA w Świeciu

Data publikacji 18.09.2015

W dniu 29 kwietnia 2011 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu odbyło się zebranie policjantów i emerytów policyjnych. Głównym jego punktem  było utworzenie nowego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji /International Police Association/ w Świeciu. Na zebranie zaproszeni zostali:  Prezes Kujawsko – Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Sekcja Polska - Jerzy Archacki, redaktor biuletynu IPA - Krzysztof Warchał, a także Komendant Powiatowy Policji w Świeciu - podinsp. Dariusz Knoff.


Na zebraniu założycielskim regionu  IPA  w Świeciu  został  wybrany  zarząd, w skład którego weszli:
  • Przemysław Kałdowski – Przewodniczący Regionu,
  • Tomasz Rzepiński – Sekretarz Regionu,
  • Wojciech Stożek – Zastępca Sekretarza Regionu,
  • Marek Bruski – Skarbnik Regionu.
Skład komisji rewizyjnej IPA  we  Włocławku to:

  • Marek Linder – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  • Łukasz Kurpiewski – Członek Komisji Rewizyjnej Regionu.
Wybrany na przewodniczącego Regionu IPA w Świeciu,  Przemysław Kałdowski, podziękował za wybór i zapewnił, że dołoży wraz z  zarządem  wszelkich starań, by działalność nowo utworzonego regionu IPA  przyniosła  wszystkim obecnym i  przyszłym członkom, wiele satysfakcji i zadowolenia.

Autor tekstu i zdjęć
Krzysztof Warchał
red. Biuletynu IPA