Nowy region IPA we Włocławku - Archiwum aktualności za 2011 rok - Policja Kujawsko-Pomorska

Archiwum aktualności za 2011 rok

Policja Kujawsko-Pomorska

Nowy region IPA we Włocławku

Data publikacji 18.09.2015

W dniu 29 kwietnia 2011 roku w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku odbyło się zebranie policjantów i emerytów policyjnych. Głównym jego punktem  było założenie nowego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji / International Police Association / we Włocławku. Na zebranie zaproszeni zostali:  Prezes Kujawsko – Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Sekcja Polska - Jerzy Archacki, redaktor biuletynu IPA - Krzysztof Warchał, a także Komendant Miejski Policji we Włocławku,  który jednakże z powodu pilnych zadań służbowych nie mógł zaszczycić zebrania swoją obecnością.

Na zebraniu założycielskim regionu  IPA  we  Włocławku  został  wybrany  zarząd, w skład którego weszli:
  • Waldemar Sołdacki – Przewodniczący Regionu, 
  • Marta Pawlisz – Sekretarz Regionu,
  • Wojciech Nawrocki – Zastępca Sekretarza Regionu,
  • Marcin Czaplicki – Skarbnik Regionu .
Skład komisji rewizyjnej IPA  we  Włocławku to:
  • Paweł Wiliński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  • Paweł Kozłowicz – Członek Komisji Rewizyjnej Regionu.
  • Janusz Zieliński – Członek Komisji Rewizyjnej.

Wybrany na przewodniczącego Regionu IPA Włocławek, Waldemar Sołdacki,  podziękował za wybór i zapewnił, że dołoży z zarządem  wszelkich starań, by działalność w regionie IPA Włocławek dała wszystkim obecnym, a także przyszłym członkom, wiele zadowolenia i satysfakcji.

Znacznej pomocy przy założeniu regionu udzielił Prezes Kujawsko – Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Sekcja Polska, Jerzy Archacki.

Bardzo miłym akcentem było wręczenie przez Jerzego Archackiego wszystkim członkom upominków okolicznościowych oraz  kwartalnika Sekcji Polskiej IPA.

Autor tekstu i zdjęć
Krzysztof Warchał
red. Biuletynu IPA