Nowi członkowie IPA - Archiwum aktualności za 2011 rok - Policja Kujawsko-Pomorska

Archiwum aktualności za 2011 rok

Policja Kujawsko-Pomorska

Nowi członkowie IPA

Data publikacji 18.09.2015

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA / International Police Association / w Bydgoszczy zorganizował w dniu 15 marca uroczyste przyjęcie w szeregi  IPA nowych członków. Nowi członkowie zasilili regiony  Bydgoszcz, Toruń, Ciechcinek i Brodnica.

Podczas zorganizowanej uroczystości w sali konferencyjnej Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, legitymacje członkowską z rąk Prezydenta Sekcji Polskiej IPA, pana Arkadiusza Skrzypczaka, odebrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, inspektor Wiesław Domański.Ponadto za szczególne zasługi dla stowarzyszenia legitymacje „ Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA ” otrzymali: Marek Bąk - ordynator oddziału Chirurgii szpitala MSW IA w Bydgoszczy, dr nauk medycznych, płk Cezary Rybacki - ordynator oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii z 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy oraz oficer rezerwy służb specjalnych, Sławomir Szatkowski.

W uroczystości brali udział przedstawiciele  kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, przedstawiciele NSZZ Policjantów, przedstawiciele NSZZ Pracowników  Policji, zaproszeni goście z Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA oraz członkowie zarządu Kujawsko – Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.


Kolejne uroczystości przyjęcia nowych członków w szeregi IPA odbyły się tego samego dnia w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy, gdzie  Prezydent Sekcji Polskiej IPA w obecności kierownictwa komend oraz Prezesa Kujawsko – Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, Jerzego Archackiego, uroczyście wręczał legitymacje nowo przyjętym w szeregi IPA członkom .


Podczas uroczystości wręczania legitymacji nowo przyjętym członkom, Prezydent Sekcji Polskiej International Police Association przedstawił idee międzynarodowego stowarzyszenia policji, program szkoleń policjantów za granicą, wymianę policjantów pomiędzy różnymi krajami w celu odbywania praktyk zawodowych i zapoznawania się z metodami służby oraz brania udziału we wspólnych patrolach poza granicami kraju. Omówił organizowanie międzynarodowych imprez  sportowych, kulturalnych w kraju i za granicą, a także wymianę wakacyjną młodzieży. Wspomniał również o wzajemnej pomocy jaką polscy policjanci otrzymali w czasie ostatniej powodzi od policjantów z zagranicy będących członkami IPA.
 
O szerokim zainteresowaniu policjantów wstąpieniem w szeregi IPA świadczy fakt, że organizacja na całym świecie skupia około 400 tys. policjantów i emerytów policyjnych z 80 krajów całego świata.   Kujawsko – Pomorska Grupa Wojewódzkiej IPA  także cieszy się wśród policjantów wielkim zainteresowaniem.

Obecnie, na budynkach kujawsko-pomorskiej policji, w których funkcjonują biura regionów IPA, umieszczane  jest logo naszego stowarzyszenia,  którego motto brzmi     „SERVO PER AMIKECO” / służyć poprzez przyjaźń /.

Uroczystości przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze.

   
Redaktor biuletynu
KP GW IPA

Krzysztof Warchał
Prezes Zarządu
Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka
Sekcja Polska IPA
Jerzy  Archacki