Warsztaty metodyczno - szkoleniowe dla instruktorów strzelań - Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty metodyczno - szkoleniowe dla instruktorów strzelań

Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty metodyczno - szkoleniowe dla instruktorów strzelań

Data publikacji 18.09.2015

Warsztaty metodyczno - szkoleniowe dla instruktorów strzelań policyjnych z komend wojewódzkich i szkół policyjnych.


W dniach 26 i 27 października 2009r. w Szkole Policji w Słupsku odbyły się warsztaty metodyczno - szkoleniowe dla instruktorów strzelań policyjnych z komend wojewódzkich, szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji. Nasz garnizon reprezentowali nadkom. Tomasz Krajewski i podkom. Robert Miękczyński - funkcjonariusze Sekcji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy. Warsztaty poprowadził Mark V. Denham doświadczony instruktor szkolenia strzeleckiego służb FBI i amerykańskiej Policji. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się taktyką strzelecką stosowaną w codziennej służbie przez stróży prawa w Stanach Zjednoczonych. Istotą przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń instruktorów strzelań policyjnych oraz doskonalenie umiejętności w powyższym zakresie.


tekst i zdjęcia opracował:
podkom. Robert Miękczyński
Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy