Wspólne ćwiczenia Służby Więziennej i Policji - Policja Kujawsko-Pomorska

Wspólne ćwiczenia Służby Więziennej i Policji

Policja Kujawsko-Pomorska

Wspólne ćwiczenia Służby Więziennej i Policji

Data publikacji 18.09.2015

W dniach 28-29 października 2009r, instruktorzy Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych w COSSW.

W dniach 28-29 października 2009r, instruktorzy Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych w COSSW (Centralny Ośrodek Służby Więziennej) w Kaliszu, na temat działania grup konwojowych w sytuacjach kryzysowych takich jak: napad na konwój, pościg i zatrzymanie uciekającego z konwoju.

Powyższe warsztaty są początkiem współpracy szkoleniowej pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Służby Więziennej Kaliszu, a KWP w Bydgoszczy. Wkrótce instruktorzy z Kalisza wspólnie z instruktorami z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy przeprowadzą cykl szkoleń dla funkcjonariuszy Wydziału Konwojowego KWP w Bydgoszczy. Celem warsztatów będzie ujednolicenie procedur policyjnych i służby więziennej, w przypadkach konwojowania zatrzymanych osób oraz przeciwdziałania zdarzeniom nadzwyczajnym.
Tekst, zdjęcia i video opr.
nadkom. Tomasz Krajewski

Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy