Filmy zrealizowane w ramach cyklu: PIERWSZA POMOC podstawowe czynności ratujące życie

Filmy zrealizowane w ramach cyklu: PIERWSZA POMOC podstawowe czynności ratujące życie

Data publikacji 18.09.2015



Filmy zrealizowane w ramach cyklu:
PIERWSZA POMOC

podstawowe czynności ratujące życie



Komentarz na temat filmów dr n. med. Przemysława Paciorka
pełniącego funkcję:

Wojewódzkiego Konsultanta ds. Medycyny Ratunkowej
oraz
Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.



Schemat BLS (Basic Life Support)
podstawowe podtrzymanie funkcji życiowych
(sztuczne oddychanie i masaż serca)



Defibrylator AED

prawidłowe wykorzystanie defibrylatora AED włączonego do schematu BLS



PIERWSZA POMOC

badanie urazowe



PIERWSZA POMOC
zadławienie dziecka


PIERWSZA POMOC
tamowanie krwotoków



PIERWSZA POMOC
tonięcie