„SpoKREWnieni służbą” w Bydgoszczy - Z życia klubu - Policja Kujawsko-Pomorska

Z życia klubu

Policja Kujawsko-Pomorska

„SpoKREWnieni służbą” w Bydgoszczy

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zorganizowano honorową zbiórkę krwi. Zbiórka nasza jest odpowiedzią na akcję zainicjowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „SpoKREWnieni służbą”.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszcz na terenie Oddziału Prewencji Policji Klub Honorowych Dawców Krwi zorganizował kolejną w tym roku zbiórkę. Tym razem do akcji zaprosiliśmy służby „spoKREWnione” tj. straż pożarną, graniczną, funkcjonariuszy ABW, a także zaprzyjaźnioną – służbę więzienną. W akcji udział wzięli także mieszkańcy i studenci pobliskiego UKW. W sumie do akcji włączyło się 59  osób. Oddaliśmy prawie 24 litry krwi.

Funkcjonariusze służb podległych MSWiA oddają krew od lat. Z własnej inicjatywy pomagają chorym i potrzebującym. W każdej ze służb działają kluby honorowych dawców krwi. Na przykład „Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy”, do któego należą policjanci i pracownicy policji, reaktywował swoją działalność w 2009 roku. Od tego momentu każdego roku organizuje zbiórki minimum 5 razy w każdym roku.

 

Autor:
Publikacja: asp. Piotr Duziak