Kierownictwo - Policja Kujawsko-Pomorska

Kierownictwo

Kierownictwo

 
Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego:
podinsp. Bogdan Kamiński
 

Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego:
podinsp. Marcin Kuś

 

Kierownictwo LK KWP w Bydgoszczy:

2011-2016 mł. insp. Sławomir Barca
2003-2011 mł. insp. Jarosław Drzewiecki
1987-2003 mł. insp Brunon Jaruminowski
1972-1987 mjr Bogusław Dymel
 
 
Naczelnik Laboratorium nadzoruje pracę oraz realizację czynności w sekcjach Daktyloskopii i Traseologii, Technik Audiowizualnych oraz Zespołu ds. Jakości, Organizacji i Nadzoru.
Zastępca Naczelnika Laboratorium nadzoruje pracę oraz realizację czynności Sekcji Mechanoskopii i Badań Dokumentów oraz Sekcji Chemii.
Obecną strukturę Laboratorium Kryminalistycznego oraz specjalności badawcze przedstawia poniższy schemat.
 
 
 
 
Autor: Opr. Marcin Piasecki LK KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk