Konferencja „Aktywny senior to bezpieczny senior" - Aktualności - Policja Kujawsko-Pomorska

Aktualności

Policja Kujawsko-Pomorska

Konferencja „Aktywny senior to bezpieczny senior"

Data publikacji 22.11.2019

W Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wraz z zaproszonymi do współpracy partnerami zorganizowała Wojewódzką Konferencję pn. „Aktywny senior to bezpieczny senior". Wydarzenie to zostało objęte patronatem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego P. Mikołaja Bogdanowicza.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób starszych i samotnych oraz mając na uwadze, że zagadnienie „bezpieczeństwo osób starszych” znajduje się pośród obszarów priorytetowych wyznaczonych przez Komendanta Głównego Policji, kujawsko-pomorska policja uznała za zasadne skupienie aktywności podejmowanych przez jednostki policji na rzecz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa osób starszych w ogólnopolskie informacyjno-edukacyjne działania profilaktyczne.

W myśl założeń programu polityki społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wobec osób starszych do roku 2030 r. działania wobec tej grupy społecznej oparte są na trzech głównych filarach: bezpieczeństwie, uczestnictwie oraz solidarności.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk widząc spójność podejmowanych działań profilaktycznych wobec seniorów przez współpracujące z policją instytucję w czerwcu i listopadzie 2018 r. podpisał porozumienia o współpracy z Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych i samotnych.

W związku z powyższym Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wraz z zaproszonymi do współorganizacji partnerami zorganizowała Wojewódzką Konferencję pn. „Aktywny senior to bezpieczny senior”.

Do grona tych instytucji wspierających tę inicjatywę należeli: Uniwersytet III Wieku w Sępólnie Krajeńskim, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim.

Na konferencję zostali zaproszeni komendanci miejscy i powiatowi policji z województwa kujawsko – pomorskiego, funkcjonariusze zajmujący się na co dzień profilaktyką społeczną, burmistrzowie, wójt z terenu powiatu sępoleńskiego, Przewodniczący Rady Powiatu, Rad Miejskich i Gminy, przedstawiciele miejscowych ośrodków pomocy społecznej i domów pomocy społecznej oraz główni adresaci tego spotkania tj. seniorzy z Sępólna Krajeńskiego, Kamienia Krajeńskiego, Więcborka, Suchorączka, Tucholi, Cekcyna i Lubiewa.  

Specjalnie na tę okazję Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wraz z Paniami z Uniwersytetu III Wieku w Sępólnie Krajeńskim stworzyłą film propagujący „Kopertę Życia”. Premiera jego nastąpiła podczas panelu tematycznego związanego z kopertą życia, który był prowadzony przez funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy. W trakcie tego wykładu w praktyczny sposób omówiono po co jest koperta życia, kiedy ją stosujemy, jakie dane w niej zawieramy oraz jaka jest główna idea jej propagowania.

 

 

Ponadto, przedstawiono algorytmy działania oszustów wykorzystujących zawody zaufania publicznego m.in. policjanta, wyłudzając od osób starszych i samotnych pieniądze. Zostały podane cenne wskazówki jak się zachować, aby nie dać się oszukać.

W dalszej części konferencji zostały przygotowane następujące wystąpienia:

 • Oblicza zagrożenia czadem i ogniem – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim st. bryg. Maciej Suchomski
 • Numer alarmowy 112 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Piotr Kozłowski i Szymon Borkowski
 • Seniorze nie daj się oszukać – uważaj na umowy zawierane na pokazach lub w domu – Zastępca Dyrektora Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Bydgoszczy Jacek Marczak.
 • Każdy z uczestników otrzymał „Kopertę życia” wraz z maseczką do resuscytacji krążeniowo oddechowej.
Autor: podkom. Marcin Górak Wydział Prewencji KWP Bydgoszcz
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz
 • policjanci prowadzą konferencję
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mówi do seniorów
 • współorganizatorzy przemawiają do seniorów
 • policjanci prowadzą konferencję na scenie
 • policjant prowadzi konferencję na scenie
 • publiczność na sali
 • seniorka trzyma ulotkę z "koperty życia"
 • policjanci prowadzą konferencję na scenie
 • senior trzyma "kopertę życia"
 • policjant prowadzi konferencję na scenie
 • policjant prowadzi konferencję na scenie
 • "koperty życia" i maseczki
 • organizatorzy dziękują seniorom
 • strażak prowadzi konferencję
 • strażak prowadzi konferencję
 • publiczność słucha konferencji
 • pracownicy urzędu wojewódzkiego prowadzą konferencję
 • pracownicy urzędu wojewódzkiego prowadzą konferencję
 • pracownicy urzędu wojewódzkiego prowadzą konferencję
 • pracownicy urzędu wojewódzkiego prowadzą konferencję
 • pracownicy urzędu wojewódzkiego prowadzą konferencję
 • Zastępca Dyrektora Urzędu Praw Konkurencji i Konsumenta w Bydgoszczy prowadzi konferencję
 • Zastępca Dyrektora Urzędu Praw Konkurencji i Konsumenta w Bydgoszczy prowadzi konferencję
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mówi do seniorów
 • Burmistrz Sępólna Krajeńskiego dziękuje organizatorom
 • seniorka dziękuje organizatorom
Ładowanie odtwarzacza...