Spotkanie na lotnisku - Archiwum aktualności za 2012 rok - Policja Kujawsko-Pomorska

Archiwum aktualności za 2012 rok

Policja Kujawsko-Pomorska

Spotkanie na lotnisku

Data publikacji 18.09.2015

W dniu 6 marca 2012 r. z inicjatywy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do zapewnienia bezpieczeństwa w Porcie ...

W dniu 6 marca 2012 r. z inicjatywy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do zapewnienia bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym podczas turnieju finałowego mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012.


W spotkaniu udział wzięli Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, Dyrektor Operacyjny i Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Ochrony Portu Lotniczego w Bydgoszczy, Szef Służby Ochrony Lotniska PLB oraz nadkom. Paweł Majcher i asp. sztab. Cezary Szczerbiński z Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie odbywają się żadne spotkania mistrzostw, jednakże lotnisko w Bydgoszczy jest lotniskiem zapasowym dla portu w Gdańsku. Ponadto na terenie województwa planuje swój pobyt znaczna liczba kibiców z zagranicy, których część może przybyć drogą lotniczą. Konieczne jest w związku z tym przygotowanie wszystkich służb, których odpowiedzialność obejmuje bezpieczeństwo i porządek w porcie lotniczym do działań w sytuacji planowej oraz w sytuacjach awaryjnych.


W czasie spotkania omówiono przygotowywane plany działań służb obsługi naziemnej lotniska, Straży Granicznej, Policji i Służby Ochrony Lotniska. Poruszono problemy wynikające z możliwości zwiększonego ruchu lotnictwa ogólnego (general aviation), awaryjnego lądowania dodatkowych samolotów, obiegu informacji o ilości i kierunku ruchu pasażerów w ramach lotów rejsowych i czarterowych oraz o wydarzeniach nadzwyczajnych. Analizowano także obecnie funkcjonujące rozwiązania techniczno-organizacyjne w porcie w celu ustalenia czy istnieją obszary wymagające dostosowania.

Uzgodniono wstępny terminarz kolejnych spotkań w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i w ramach Zespołu Ochrony Lotniska, a także sprawdzenia stanu przygotowania.


nadkom. Paweł Majcher

Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy