Spotkanie z Rzecznikiem Praw Ofiar - Archiwum aktualności za 2012 rok - Policja Kujawsko-Pomorska

Archiwum aktualności za 2012 rok

Policja Kujawsko-Pomorska

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Ofiar

Data publikacji 18.09.2015

Wczoraj ( 06.03.2012r.) w Wydziale Prewencji KWP w Bydgoszczy odbyło się drugie już spotkanie z panią Mariolą Tuszyńską - Rzecznikiem Praw Ofiar przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. ...

Wczoraj (06.03.2012r.) w Wydziale Prewencji KWP w Bydgoszczy odbyło się drugie już spotkanie z panią Mariolą Tuszyńską - Rzecznikiem Praw Ofiar przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gospodarzem spotkania z Panią Rzecznik był Naczelnik Wydziału Prewencji mł. insp. Jarosław Świerczyński, a rolę eksperta pełnił asp. szt. Marek Kolinski koordynator procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty” w kujawsko-pomorskiej Policji

Podczas spotkania omówione zostały potrzeby w zakresie szkolenia policjantów i przedstawicieli innych podmiotów, biorących udział w realizacji procedury „Niebieskie Karty”, w świetle zmian wprowadzonych w tej procedurze z końcem ubiegłego roku. Zmiany te dotyczyły konieczności powołania przez władze samorządowe zespołów interdyscyplinarnych, w których skład weszli m.in. przedstawiciele: Policji, pomocy społecznej, placówek oświatowych, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów sądowych i ochrony zdrowia.

Ta nowa rzeczywistość powoduje konieczność odpowiedniego przygotowania wszystkich służb do wzajemnej współpracy w niesieniu skutecznej pomocy osobom doświadczającym przemocy i podejmowania oddziaływań wobec osób stosujących przemoc.

Spotkanie z panią Rzecznik miało za zadanie ustalenie programu szkoleń jakie będzie można zorganizować po pozyskaniu środków finansowych.asp. szt. Marek Kolinski
Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy