Archiwum aktualności za 2014 rok

Policja Kujawsko-Pomorska

Spotkanie z przedstawicielami sieci telefonii komórkowej Orange Polska

Data publikacji 18.09.2015

2 kwietnia 2014 r. funkcjonariusze Wydziałów Prewencji i Kryminalnego KWP w Bydgoszczy spotkali się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przedstawicielami sieci telefonii komórkowej Orange Polska.

2 kwietnia 2014 r. funkcjonariusze Wydziałów Prewencji i Kryminalnego KWP w Bydgoszczy spotkali się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przedstawicielami sieci telefonii komórkowej Orange Polska.
 
Tematem spotkania było wypracowanie schematów działań Policji i sieci telefonii komórkowej Orange Polska w zakresie przeciwdziałania kradzieżom kabli telekomunikacyjnych oraz dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

Przedstawiciele sieci telefonii komórkowej Orange Polska zwrócili uwagę, że  w ostatnim czasie zaobserwowano na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znaczny wzrost ilości kradzieży kabli telekomunikacyjnych jak też dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do firmy. Zdarzenia te były w negatywny sposób odczuwalne przez klientów firmy, a co gorsze mogły nawet zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi poprzez pozbawienie ich możliwości poinformowania służb ratowniczych o wystąpieniu zagrożenia.
Przedstawiciele Orange Polska przedstawili obecną sytuację związaną z kradzieżami oraz szczegółowe kierunki prowadzonych przez firmę przedsięwzięć mających na celu minimalizację ilości tychże kradzieży. Wspólnie omówiono czynności mogące zwiększyć skuteczność działań przeciw kradzieżom. Wspomniano o szeregu nakładów związanych z polepszeniem zabezpieczenia mienia firmy związanego z infrastrukturą telekomunikacyjną poniesionych przez Orange Polska, w tym stosowanie ochrony fizycznej przez specjalistyczne Firmy Ochrony Mienia oraz instalowanie na kablach systemów alarmowych pozwalających na informowanie Policji o zdarzeniu jeszcze w trakcie jego trwania, jak również stosowanie ponadstandardowych zabezpieczeń mechanicznych utrudniających osobom postronnym dostęp do infrastruktury.

Wzorem lat ubiegłych wypracowano modelowy system kontaktowania się i powiadamiania Policji o zdarzeniach związanych z kradzieżą lub dewastacją infrastruktury telekomunikacyjnej.

podinsp. Andrzej Majrowski
Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy