Archiwum aktualności za 2014 rok

Policja Kujawsko-Pomorska

Szkolenie dla kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych

Data publikacji 18.09.2015

Policja jest pierwszą formacją służb mundurowych, w której utworzono program przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród funkcjonariuszy i ich rodzin. Program ten nosi tytuł „Moc TAK Przemoc NIE”.

Policja jest pierwszą formacją służb mundurowych, w której utworzono program przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród funkcjonariuszy i ich rodzin. Program ten nosi tytuł „Moc TAK Przemoc NIE”. Wdrażanie tego programu rozpoczęło się od przeprowadzenia szkolenia dla kadry kierowniczej Policji.
W roku ubiegłym Komenda Główna Policji, we współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zorganizowała szkolenia dla wszystkich komendantów wojewódzkich Policji. Obecnie w naszym województwie prowadzone są warsztaty dla komendantów miejskich i powiatowych Policji oraz ich zastępców. W następnej kolejności planowane są szkolenia przełożonych niższego szczebla, by na końcu oddziaływaniami edukacyjnymi objąć policjantów biorących bezpośrednio udział w czynnościach podczas interwencji domowych, związanych z przemocą w rodzinie.
Wczoraj (13.03.14), w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego odbyła się pierwsza tura warsztatów szkoleniowych pod tytułem „Kształtowanie właściwej postawy przełożonych decydujących o sposobie i zasadach reagowania w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie policyjnej oraz o zastosowaniu środków oddziaływania wobec jej sprawcy-funkcjonariusza”.

Uczestników szkolenia osobiście przywitał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Tomasz Trawiński. Zajęcia poprowadzili: nadkom. Beata Wieczorek – Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Bydgoszczy oraz podkom. Marek Kolinski – ekspert Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy.

podkom. Marek Kolinski
Wydział Prewencji
KWP w Bydgoszczy