Archiwum aktualności za 2014 rok

Policja Kujawsko-Pomorska

Doskonalenie zawodowe policjantów Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy

Data publikacji 18.09.2015

W dniu 11 marca 2013 r. policjanci Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy brali udział w programowym szkoleniu strzeleckim z broni palnej krótkiej, które przeprowadzono na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.


W dniu 11 marca 2013 r. policjanci Wydziału Prewencji  KWP w Bydgoszczy brali udział w programowym szkoleniu strzeleckim z broni palnej krótkiej, które przeprowadzono na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Poniatowskiego 5. Szkolenia prowadzone są systematycznie co kilka miesięcy w ramach doskonalenia zawodowego policjantów, a uwieńczeniem szkolenia jest sprawdzian jakiemu poddawani są corocznie policjanci.

Szkolenie przeprowadzono na podstawie Wytycznych nr 1 Dyrektora Gabinetu KGP z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie określenia zakresu, zasad i przebiegu szkolenia strzeleckiego oraz trybu i organizacji sprawdzianów strzeleckich w 2014 roku, pod nadzorem funkcjonariusza Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy.

Każdy z  uczestników sprawdzianu strzeleckiego wykonał 3 strzelania, m.in.:
  • strzelanie szybkie (nr 12),
  • strzelanie dynamiczne (nr 20),
  • strzelanie sytuacyjne (nr 31).
Powyższy sprawdzian miał na celu sprawdzenie, m.in:

  • znajomości zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną krótką;
  • umiejętności posługiwania się bronią palną krótką, stanowiącą indywidualne wyposażenie każdego policjanta;
  • znajomości elementów taktyki prowadzenia strzelania w różnych sytuacjach.
Z uwagi na wyjątkową rolę broni palnej w katalogu środków przymusu bezpośredniego, szkolenie strzeleckie jak i sprawdzian ma szczególne znaczenie w systemie kształcenia policjantów. Połączenie elementów techniki strzeleckiej z umiejętnościami stosowania zasad taktyki posługiwania się bronią przyczynia się przede wszystkim do ugruntowania w policjantach zasad posługiwania się bronią palną zgodnych z prawem i skutecznego użycia broni palnej. Sprawne i skuteczne posługiwanie się bronią w ekstremalnych sytuacjach interwencyjnych ma zapewnić policjantom bezpieczeństwo indywidualne i zespołowe.

podinsp. mgr Andrzej Majrowski
Wydział Prewencji KWP w Bydgoszcz