Archiwum aktualności za 2014 rok

Policja Kujawsko-Pomorska

Szkolenie w zakresie pracy w Systemie Wspomagania Dowodzenia

Data publikacji 18.09.2015

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu realizacji czynności służbowych w zakresie efektywnego zarządzania dyspozycyjnym potencjałem osobowym i logistycznym, w szczególności w zakresie przetwarzania informacji o przebiegu służby patrolowej w Systemie Wspomagania Dowodzenia [...]

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu realizacji czynności służbowych w zakresie efektywnego zarządzania dyspozycyjnym potencjałem osobowym i logistycznym, w szczególności w zakresie przetwarzania informacji o przebiegu służby patrolowej w Systemie Wspomagania Dowodzenia, w dniach 20 - 21 stycznia 2014 roku przeprowadzone zostało kolejne szkolenie w zakresie funkcjonalności dotyczących wskazanego obszaru dla policjantów bezpośrednio zajmujących się organizacją służby zewnętrznej.

Podczas szkolenia policjanci mieli okazję do doskonalenia swoich umiejętności pracy w Systemem Wspomagania Dowodzenia, który pomaga w kierowaniu działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonywania zadań ustawowych w zakresie między innymi zarządzania grafikami służby (planowanymi, zatwierdzonymi i rzeczywistymi) dla funkcjonariuszy, obsługi procesu dyslokacji (utworzenie nowej służby patrolu i przygotowanie do podjęcia służby, przypisanie funkcjonariuszy z danej jednostki na poziomie określonego Systemu Dowodzenia w danym miejscu i czasie do określonej służby), dokumentowanie odprawy do służby i rozpoczęcie służby patrolu, a także monitorowania służb patroli oraz generowania wybranych raportów.


System Wspomagania Dowodzenia ma na celu kompleksową, w znacznej części elektroniczną obsługę zdarzeń, od momentu przyjęcia informacji o zdarzeniu, poprzez jego obsługę, do procesu analizowania danych, sporządzania statystyk i raportowania.


nadkom. Piotr Poraziński