Archiwum aktualności za 2014 rok

Policja Kujawsko-Pomorska

Doskonalenie zawodowe z ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Data publikacji 18.09.2015

15 stycznia 2014 r. z inicjatywy Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy przeprowadzili trzecie z 4 etapów, dwugodzinne zajęcia teoretyczne z zakresu obejmującego problematykę użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej dla instruktorów taktyki i technik interwencji.

15 stycznia 2014 r. z inicjatywy Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy przeprowadzili trzecie z 4 etapów, dwugodzinne zajęcia teoretyczne z zakresu obejmującego problematykę użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej dla instruktorów taktyki i technik interwencji.
 
Warsztaty odbyły się w ramach doskonalenia lokalnego - policjantów województwa kujawsko–pomorskiego. Wzięło w nim udział  kolejnych 16 policjantów (poprzednio w dniu 18.11.2013r. uczestniczyła pierwsza grupa
16 policjantów). Instruktorzy w systemie kaskadowym  w swoich jednostkach Policji przeprowadzą podobne warsztaty.

Główny nacisk został położony na wskazanie wprowadzonych ustawą z dnia 24 maja 2013 roku  o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej zmian w stosunku do poprzednich przepisów, w tym głównie w zakresie wykorzystania środków przymusu bezpośredniego  i broni palnej – co stanowi nowum w rozwiązaniach zawartych w cytowanej ustawie.


Przeprowadzone zajęcia teoretyczne mają za zadanie ugruntowanie wiedzy z zakresu użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz omówienie i interpretację niektórych zapisów ustawy, szczególnie wprowadzających nowe rozwiązania. W dalszej kolejności  przeszkoleni instruktorzy taktyki i technik interwencji przeprowadzą  podobne szkolenia z policjantami swoich jednostek Policji.podinsp. Andrzej Majrowski
Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy